artikel

commentaar/ Opletten

bouwbreed

Het lijkt allemaal weer wat beter te worden. Berichten over een iets aantrekkende of wellicht minder dalende woningmarkt zwellen aan. Uitzender Manpower voorziet in de bouw een aantrekkende arbeidsmarkt. Meestal zien uitzenders als eerste dat de vraag naar personeel toeneemt, dus wellicht klopt het.Dit alles zou aanleiding tot het nodige optimisme kunnen zijn, ware het […]

Het lijkt allemaal weer wat beter te worden. Berichten over een iets aantrekkende of wellicht minder dalende woningmarkt zwellen aan. Uitzender Manpower voorziet in de bouw een aantrekkende arbeidsmarkt. Meestal zien uitzenders als eerste dat de vraag naar personeel toeneemt, dus wellicht klopt het.Dit alles zou aanleiding tot het nodige optimisme kunnen zijn, ware het niet dat andere signalen juist op naar rood neigend oranje springen. Zo wordt komende dinsdag bekend wat het kabinet voor ons land in petto heeft.Uitgaande van de al eerder genoemde 6 miljard euro aan bezuinigingen die het kabinet wil, zullen 2 miljard daarvan directe lastenverzwaringen zijn en 4 miljard ‘echte’ bezuinigingen. Echte tussen aanhalingstekens, omdat de meeste bezuinigingen indirect weer de portemonnee van de burgers raken.Niettemin zorgen die 4 miljard er wel voor dat de uitkeringen uit Gemeente- en Provinciefonds aan de lagere overheden verlaagd zullen worden. En dat op het moment dat het Centrum voor Onderzoek naar de Economie van Lagere Overheden (Coelo) van de Universiteit Groningen heeft berekend dat gemeenten zo’n 6 miljard tekort komen om allerlei gedecentraliseerde taken uit te voeren.Het is dus volstrekt duidelijk dat gemeenten verder zullen moeten bezuinigingen, mede doordat er strakkere grenzen zitten aan wat lagere overheden aan schulden mogen hebben. Bezuinigen op de gedecentraliseerde taken is niet simpel. Meestal gaat het immers om overdrachtsuitgaven met een wettelijke basis. Hooguit is wat efficiencywinst te behalen, maar zelfs dat is twijfelachtig.Het Coelo voorspelt dan ook dat er bezuinigd gaat worden op investeringen. De nog uiterst onzekere positieve trend in de woningbouw, wordt dan meer dan tenietgedaan door de bezuinigingen op infra bij gemeenten. Daar zal de politiek dus goed naar moeten kijken.

Reageer op dit artikel