artikel

De Tour de Force

bouwbreed

Wat je ook vindt van dit kabinet, één ding moet je het nageven: de bewindslieden zijn uiterst consequent en consistent. Neem bijvoorbeeld minister Stef Blok voor wonen. De verhuurdersheffing zorgt er op zich al voor dat corporaties nauwelijks meer investeren. Vervolgens roept hij dat het niet erg is als corporaties niet meer investeren. En dan […]

Wat je ook vindt van dit kabinet, één ding moet je het nageven: de bewindslieden zijn uiterst consequent en consistent. Neem bijvoorbeeld minister Stef Blok voor wonen. De verhuurdersheffing zorgt er op zich al voor dat corporaties nauwelijks meer investeren. Vervolgens roept hij dat het niet erg is als corporaties niet meer investeren. En dan zegt hij dat corporaties een groot deel van hun commerciële vastgoed maar moeten afstoten. Dat schept investeringsruimte.

Je gaat je toch afvragen of zo’n man ooit naar buiten kijkt. De woningbouw dreef nog een klein beetje op de corporaties die als enige partij de centen hadden om te investeren. Verkoop van vastgoed? Aan wie in het huidige tijdsgewricht en tegen welke prijs dan wel? Corporaties mogen blij zijn als ze de boekwaarde binnenhalen.

Kortom, Blok is zo’n voorbeeld van een consistente politieke lijn die resulteert in het nog verder beschadigen van de bouwsector.

In de sport wordt in z’n algemeenheid geprobeerd om een level playing fieldte creëren. Maar neem bijvoorbeeld de Tour de France. Geen official zal er aan denken om dat gelijke speelveld gestalte te geven door als één renner een lekke band heeft, de banden van alle anderen ook maar lek te prikken.

De Tour de Force van het kabinet lijkt dat wel te willen doen. Ondanks de oproep van Mark Rutte aan het volk om vooral nu een huis te kopen, worden telkens weer maatregelen genomen door de politiek die zijn oproep doet verworden tot een volstrekt loze kreet. Net zoiets als zijn opmerking om de jeugdwerkloosheid in Italië en Spanje te lenigen door de werklozen naar Nederland te halen. Een spijker in het wiel van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid in ons land? Nee, geef me dan maar de Tour de Force van mensen als Jan Willem van de Groep, Jan Rotmans en Leen van Dijke die met hun Stroomversnelling echt iets willen doen aan energiebesparing in de gebouwde omgeving. Het valt dan wel te prijzen dat Blok bereid is te kijken naar de mogelijkheid de besparing op de energierekening van huurders in te zetten als financieringsbron. Ach, het kost hem ook niets, nietwaar? Dus kan het wel.

Reageer op dit artikel