artikel

Belading meten op de bouwplaats

bouwbreed Premium

Wegenbouwbedrijven beproeven momenteel bij een aantal projecten een mobiel weegsysteem om overbelading van hun vrachtauto’s te voorkomen. Voor te zwaar beladen materieel past de opdrachtgever een korting toe op de aanneemsom.

Wegenbouwers voorkomen kortingen en boetes met mobiele installatie

De dynamische mobiele weegbrug die het bedrijf Mobielwegen.com uit Ammerzoden sinds kort aanbiedt, bestaat uit twee weegplaten. Deze registreren het gewicht van een passerende as. Het voertuig hoeft hiervoor niet te stoppen, maar kan met een snelheid van 2 à 3 kilometer per uur over de platen heen rijden. De computer toont vervolgens de resultaten van de metingen, waarna de chauffeur zijn lading indien nodig kan aanpassen.

Om de vrachtwagens horizontaal te stellen en het rijden over de installatie te vergemakkelijken liggen in het verlengde van de weegplaten zogeheten dummyplaten. Volgens Corrad Goesten, eigenaar van het bedrijf, vergt de opbouw van het systeem circa een half uur, voor het demonteren staat ongeveer 20 minuten.

Aslast

De computer van de mobiele weeginstallatie toont de totale massa van een voertuig en de last op de assen afzonderlijk. Deze kan te hoog zijn, terwijl de totale belading onder het maximaal toegestane gewicht blijft. In dat geval kan toch schade aan het wegdek ontstaan. Op de rijkswegen wordt de aslast op diverse locaties gemeten door weeglussen in de weg. Bij overschrijding van de maximale aslast volgt een boete.

De gegevens, die ook tijd, kenteken en eventueel soort lading bevatten, kunnen worden overgezet in een digitaal bestand, waarmee een register kan worden gemaakt voor de opdrachtgever. Aannemers zijn verplicht een register bij te houden waaruit kan worden opgemaakt hoeveel vrachtwagens overbeladen de weg op zijn gegaan. Goesten is nog bezig met de ontwikkeling van een scherm waarop de chauffeur zelf de meetresultaten kan aflezen. Het systeem zou met twee of drie kortingen voor overbelading zijn betaald.

Toejuichen

De Inspectie Leefomgeving en Transport zegt op de hoogte te zijn van de proeven met het mobiele weegsysteem. Volgens een woordvoerder juicht de dienst invoering van dergelijke systemen toe.

Reageer op dit artikel