artikel

Levensduurdenken = flexibiliteit x duurzaamheid

bouwbreed

Duurzaamheid gaat verder dan het plaatsen van zonnepanelen. Belangrijke maatregelen zijn reductie van materiaal- en energiegebruik gecombineerd met duurzame energieopwekking en verantwoorde materiaalherkomst. Wat deze maatregelen echter extra impact geeft is een afgestemde levensduurstrategie.

In afwijking van de gangbare 50 jaar levensduur uit het Bouwbesluit, zijn er hoofdzakelijk twee levensduurgerichte strategieën om de duurzaamheid te vergroten. Enerzijds het verkorten van de levensduur, bijvoorbeeld door het gebouw in zijn geheel te demonteren wanneer het disfunctioneel dreigt te worden. Anderzijds het verlengen van de levensduur door zowel het ontwerp als de technische onderdelen op wijzigingen en upgrades af te stemmen.

Vanwege de toch al beperkte bouwcapaciteit lijkt levensduurverlenging het meest bestendig. Uit onderzoek blijkt ook dat dit zelfs de meest effectieve maatregel tot gebouwverduurzaming is.

In een TU/e-proefschrift uit 2010 toont Van Nunen aan dat, gedurende een levensduur van 120 jaar, 45 procent van de milieubelasting van woningen wordt veroorzaakt door energiegebruik. Hiervan wordt slechts 24 procent gebruikt voor het klimaat in de woning en wel 76 procent voor elektrische apparaten (consumptie). De impact van een energiezuinig woningontwerp zal dus steeds kleiner worden. In de materiaalcomponent (55 procent van het totaal) is echter nog veel winst te behalen. Gemiddeld 29 procent wordt tijdens de bouwfase aangewend en 21 procent wordt na de gebruikslevensduur afgedankt. De resterende 50 procent wordt verbruikt tijdens de gebruiksfase van 120 jaar als gevolg van onderhoud en aanpassingen.

Ongeacht de levensduur zal de materiaalcomponent uit de bouw- en sloopfase altijd aanwezig zijn. Het materiaalgebruik in de gebruiksfase groeit echter evenredig met de levensduur, vanwege het aantal noodzakelijke verbouwingsingrepen dat eveneens oploopt. Als een gebouw technisch gewapend is tegen de te verwachten veranderingen, is de economische en ecologische ‘schade’ veel minder.

Flexibel ontwerpen en aanpasbaar bouwen is aantoonbaar beter voor het milieu en bestendigt de functionele kwaliteit van onze woningen en werkplekken. Levensduurdenken is een plicht.

Reageer op dit artikel