artikel

Bouw nou op? Hou toch op!

bouwbreed Premium

De campagen Bouw nou op! biedt geen uitweg uit het moeras. Herstel is alleen mogelijk als we de tuin dieper uitspitten, zodat het voortwoekerende onkruid wordt verwijderd, vindt Piet Oskam.

Het Haagse Malieveld is een symbool van protestacties. Op die en andere locaties kan maatschappelijke onvrede tot ontlading komen. Bouwondernemers zijn van nature constructief ingesteld en hebben een laag protestgehalte in hun DNA. Des te opvallender is de hoge toon en het kruidige gehalte van de recente publiekscampagne ‘Bouw nou op’, waarmee een tiental klassieke brancheorganisaties de aandacht van het publiek en de regering vragen voor de onheilspellende ontwikkelingen in de branche. Bieden deze brancheorganisaties daarmee aan hun lid-bedrijven een podium om uit te huilen of kan hiermee echt iets worden bereikt?

Succesvolle lobbyisten weten hoe zij van tegenstanders medestanders kunnen maken. Dan doorbreek je de oppositie, vorm je een coalitie. Het huidige regeringsbeleid heeft een desastreuze uitwerking op de bouwbranche. Daarnaast vertoont de reële economie ziekmakende verschijnselen. De politieke werkelijkheid is weerbarstig. Kabinetsmaatregelen verergeren de crisis. Binnen dit somber stemmende decor speelt zich een klassiek drama af. Het lijkt wel alsof zowel de economie als de politiek opnieuw uitgevonden moeten worden. In deze complexe omgeving biedt de campagne Bouw nou op! geen uitweg uit het moeras. ‘Hou toch op’ zou ik zeggen tegen iedereen en elke sector die in deze situatie het eigenbelang voorop stelt. Ook al is de crisis nog zo diep, zijn de gevolgen nog zo ingrijpend, dan nog en dan juist is herstel alleen mogelijk als we de tuin dieper omspitten. Als de huidige regeringsplannen worden getorpedeerd, zijn de problemen nog niet opgelost.

Dieper spitten. Zodat het voortwoekerende onkruid wordt verwijderd. Zodat een voedingsbodem ontstaat voor een nieuwe bloeiperiode. Daarvoor moeten we gangbare paden afzetten, ingesleten gedrag kwijtraken en platgetreden wegen openleggen. Dat doet pijn en dat geeft moeite. Het is bekend dat gedeelde smart halve smart is. Dat geldt ook hier. Sectorbelangen kunnen niet blijven botsen met publieke belangen. Het heeft dan ook geen enkele zin om massaal te hoop te lopen tegen wat wel de Haags e ivoren toren wordt genoemd. Dat helpt niet, omdat we daarmee alleen maar een klassieke patstelling cultiveren. Brancheorganisaties maken een vuist en boksen er op los. Ondertussen wordt de sector daarmee niet gered. Er wordt hoogstens valse hoop opgeroepen alsof vroegere verworvenheden alsnog terugkeren. Wat wel nodig is en zeker de moeite waard, is het stellen van een scherpe diagnose en het benoemen van een gezamenlijke horizon. Als daaraan een begaanbare route wordt gekoppeld, kunnen innovatieve ondernemers in nieuwe netwerken de basis leggen voor herstel en nieuwe bloei.

In dezelfde week waarin de Bouw nou op!-campagne werd gelanceerd, kwam het onderzoekbureau Motivaction met de Mentaliteitstrends 2013. Dat geeft zicht op de dieperliggende beweegredenen van de burgers in Nederland. Deze trendmeting geeft een boeiend inzicht in de veranderende mindset, de diepere lagen van ons volksbestaan. De Ik BV maakt een grote opmars. Toegang wordt belangrijker dan bezit.Als we ons realiseren wat mensen bezighoudt, kunnen we daarvoor passende oplossingen realiseren. Daarbij speelt Den Haag nauwelijks nog een rol. Mensen zoeken naar eigen oplossingen in een passend netwerk. Dat biedt ook voor ondernemende geesten in alle schakels van de bouwkolom prachtige aanknopingspunten voor een toekomstige rol. Anders dan in de huidige rol zal het daarbij gaan om het bieden van meerwaarde in de beleving van de burgers. Een grote vraag is wie daarin als eerste succesvol zal zijn: de overheid, brancheorganisaties of ondernemers? In vroegere perioden van economische neergang zijn het altijd de ondernemers geweest die als eerste lichtpuntjes signaleerden en die daaraan een opgaande lijn verbonden. Daarna is er – ook op een heel nieuwe manier – weer ruimte voor brancheorganisaties om contributies te heffen en overheden om belastingen te innen. Voordat we zover zijn, zullen alle bestaande contributiestaffels en belastingstelsels op de schop gaan. Om in deze tijden overeind te blijven, moeten we vooral tegen een stootje kunnen.

Reageer op dit artikel