artikel

Minder investeren in infra?

bouwbreed

Al eerder heb ik vastgesteld dat we het in Nederland op veel terreinen niet zo slecht doen. We staan in vrijwel alle rankings in de top tien, als we al niet in de top vijf staan. De American Society of Civil Engineers geeft elke vier jaar een cijfer voor de staat van de Amerikaanse infrastructuur. Tot voor kort was dat cijfer een “miserable D”. Dat cijfer is gestegen naar een D+ omdat er weer wat meer geïnvesteerd wordt in bruggen, drinkwater, spoor, wegen en afval.

The Economist stelt vast dat de onderinvesteringen in de VS bijna structureel zijn en dat het een wonder is dat er niet veel meer fout gaat. Een op de negen bruggen voldoet niet aan de eisen en is daarmee een risico voor gebruikers. De verwachting is overigens dat er in de VS de komende jaren niet structureel meer geld voor infrastructuur beschikbaar komt. De Amerikanen moeten het er dus mee doen. Stel nu dat we in Nederland ook wat minder investeren in infrastructuur, zowel in bestaande als in nieuwe. Wat zou er dan (los van het gemopper van de auto- en de bouwlobby) gebeuren? Zou Nederland te maken krijgen met meer ongevallen? Meer (kleine) rampen? Zou het onveiliger worden op de weg of op het spoor? En zou de concurrentiepositie van Nederland er erg onder lijden? Zouden we zomaar uit een top 5 tuimelen? Waar zijn de scenario’s eigenlijk die dit doorrekenen? Wat zou er met onze veiligheid en onze internationale concurrentiepositie gebeuren als we de investeringen op index 100 houden? Laten dalen naar 90 of 95, of zelfs 85? Of laten stijgen naar 110? Ik ben eigenlijk wel erg benieuwd naar de uitkomsten van dit soort rekenmodellen.

Reageer op dit artikel