artikel

Hoe kan ik mensen als fundering gebruiken?

bouwbreed Premium

Hoe kan ik mensen als fundering gebruiken?

De stapsgewijze werkaanpak in de bouw heeft het risico van veel onnodige kosten en het vergroot de kans dat wat opgeleverd wordt, afwijkt van het initiële plan. Ketenintegratie is het antwoord, maar de mens mag daarbij niet vergeten worden, vindt Joyce Baay.

De bouw kenmerkt zich door vele lineaire stappen in zijn bedrijfsstructuur. Het is een lang proces om te komen tot het eindproduct; iemand die een project initieert, financiert, ontwikkelt, ontwerpt, berekent, voorbereidt, aanneemt enzovoorts. Hoe meer stappen in een keten, hoe hoger de productiekosten en eindprijs. Want iedereen doet het werk logischerwijs om er iets aan te verdienen. Ook vragen meer stappen om vaker informatie over te dragen met het risico dat er informatie verloren gaat, of verkeerd geïnterpreteerd wordt. Deze haperingen in het proces als gevolg van incorrecte of incomplete informatie moeten opgelost worden; de zogenaamde faalkosten die er bijkomen. De stapsgewijze werkaanpak in de bouw draagt dus het risico van veel onnodige kosten in zich en het vergroot de kans dat, dat wat opgeleverd wordt afwijkt van het initiële plan. Om hier meer souplesse in aan te brengen, is men nu druk bezig die stappen in de keten te integreren en te laten samenwerken – ketenintegratie

Zo is er veel aandacht voor werkprocessen en de optimalisatie daarvan. Men werkt met overkoepelende sturingsorganen, projectbreed geïntegreerde software (BIM) en efficiëntere herinrichting van de procesmatige en logistieke stappen. De kennisconferentie – Samenwerken in de lift – gericht op de bouw waar ik onlangs was, richtte zich ook met name op deze aspecten van ketenintegratie. Wat ik als organisatiepsychologe hierin sterk mis is de factor mens. Het zijn uiteindelijk de mensen zelf die beter zullen moeten gaan samenwerken. De definitie “Samenwerken is bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen en die van een groep of collega” spreekt voor zich. Menselijke kwaliteiten zoals behulpzaam, eerlijk, flexibel, tactvol, veelzijdig en vriendelijk bepalen het succes van een samenwerking. Die kwaliteiten kun je per werknemer vertalen naar vaardigheden en concreet gedrag om samenwerking echt handen en voeten op de werkvloer te geven. Je komt dan uit op communicatieve vaardigheden (waaronder ook spreekvaardigheid valt), aanpassingsvermogen (denk aan plooibaarheid of wendbaarheid in nieuwe situaties) en mensenkennis (kennis die begint bij zelfkennis en het ontwikkelen van je empatisch vermogen).

De bouwcultuur is over het algemeen rationeel, behoudend en naar binnen gekeerd te noemen. Als je dit vertrekpunt legt naast de kwaliteiten die nodig zijn voor ketenbrede samenwerking zijn het dus zelfkennis, flexibiliteit en communicatieve vaardigheden die voornamelijk ontwikkeling nodig hebben. Betrokkenheid, beleefdheid en verantwoordelijkheid scoren hoger. Da arbij zit de uitdaging in het verruimen van het blikveld, dus om dit breder te gaan delen dan alleen met de eigen collega’s en directe opdrachtgevers. Het gaat erom samen sectorbreed een collectief vertrouwen op te bouwen, te voelen dat je met elkaar verder wilt én durft. Zie het als een zakelijk huwelijk met meerdere partners. En ja, dat zal lastig worden als je bent opgevoed in een wereld waar men denkt vanuit één partner. Dat vraagt om flexibiliteit in het denken en niet om blijven vasthouden aan wat was.

Ondersteun als sector en bedrijf je mensen in samenwerken. Pak het vanuit de menselijke kwaliteiten aan. Trainen en coach je personeel op de benodigde persoonlijke vaardigheden. Stuur vanuit je selectie- en loopbaanbeleid aan op het binnenhalen en ontwikkelen van deze kwaliteiten. Coach je leidinggevende op het zijn van een voorbeeldfunctie voor de werknemers. Met die focus krijg je dit gedrag geborgd in de mensen én dus in de cultuur van de bouw. Als je de psychologische organisatieontwikkeling geen onderdeel maakt van ketenintegratie, maar enkel een voorkeur blijft houden voor de rationele en introverte aanpak krijg je een schijnvorm van samenwerken. De werkplekken bij elkaar zetten en dan wijzen op het feit dat er samenwerking is. Samenwerken vanuit politiek correct gedrag dat uiteindelijk toch het eigenbelang dient zonder dat men het zelf altijd in de gaten heeft. Samenwerken heeft echt een menselijk fundament nodig naast de aandacht die er reeds voor is, anders is het zonde van ieders oprechte inspanningen.

Joyce Baay, Coch/trainer, de Coachstudio, www.joycebaay.nl

Reageer op dit artikel