artikel

commentaar / Regeldruk

bouwbreed Premium

Het wordt hoog tijd dat overheden drastisch het mes zetten in de bouw- en ruimtelijke regelgeving. Uit het vandaag gepubliceerde onderzoeksrapport ‘Ontslakken van gebiedsontwikkeling’ (zie onze voorpagina) blijkt eens te meer dat de bureaucratie in ons land op hol is geslagen. Een nieuw gebouwde woning waarvoor de consument 250.000 euro betaalt, kost diezelfde consument tienduizenden […]

Het wordt hoog tijd dat overheden drastisch het mes zetten in de bouw- en ruimtelijke regelgeving. Uit het vandaag gepubliceerde onderzoeksrapport ‘Ontslakken van gebiedsontwikkeling’ (zie onze voorpagina) blijkt eens te meer dat de bureaucratie in ons land op hol is geslagen.

Een nieuw gebouwde woning waarvoor de consument 250.000 euro betaalt, kost diezelfde consument tienduizenden euro’s aan deels duistere, direct door regelgeving ingegeven kosten, blijkt uit het onderzoeksrapport. Wie woont in een rijksmonument en een brievenbus wil plaatsen, loopt het risico te worden opgezadeld met een overheidsfactuur van ruim 5000 euro.

Het zijn twee voorbeelden van uitwassen van typisch Nederlandse regelgeving. Maar de voorbeelden staan niet op zichzelf. Al jarenlang dringen deskundigen aan op vereenvoudiging van regelgeving. Sommige regels zijn nota bene strijdig met elkaar. ‘Ontslakken van gebiedsontwikkeling’ is niet het eerste rapport dat hierover verschijnt. Maar veel resultaat hebben alle onderzoeken tot nu toe niet opgeleverd.

Een nieuwe Omgevingswet is in de maak, en deze zou volgens de voorstanders veel van de problemen moeten oplossen. Maar het is de vraag of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Bij de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, in 2008, beloofde de verantwoordelijke minister eveneens dat alles beter zou worden. De enkele jaren later van kracht geworden Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zou opnieuw tot forse vooruitgang gaan leiden. Van de Crisis- en herstelwet zouden enorm positieve effecten uitgaan. Het Bouwbesluit zou eveneens zorgen voor vooruitgang.

Ongetwijfeld is het zo dat de bovengenoemde wetten en regels op onderdelen problemen hebben opgelost, c.q. gaan oplossen. Maar in essentie blijft Nederland een land dat gebukt gaat onder ongebreidelde regeldruk. Voor een volksvertegenwoordiging die zichzelf serieus neemt, zou het topprioriteit moeten zijn om hieraan voor eens en altijd een einde te maken.

Reageer op dit artikel