artikel

commentaar / BRANDVEILIGHEID

bouwbreed

Het verzoek van de brandweer om meer zeggenschap te krijgen in het ontwerp van complexe bouwwerken, verdient serieuze aandacht. Hoewel dit strijdig is met de hang naar deregulering, moet veiligheid boven alles gaan. In de visie van de brandweer kan veel ellende worden voorkomen als de brandveiligheid van bouwwerken vooraf wordt besproken. Dan kunnen vragen […]

Het verzoek van de brandweer om meer zeggenschap te krijgen in het ontwerp van complexe bouwwerken, verdient serieuze aandacht. Hoewel dit strijdig is met de hang naar deregulering, moet veiligheid boven alles gaan.

In de visie van de brandweer kan veel ellende worden voorkomen als de brandveiligheid van bouwwerken vooraf wordt besproken. Dan kunnen vragen aan de orde komen over de indeling van een gebouw en de vluchtroutes, maar ook over bijvoorbeeld materiaalgebruik.

Het spreekt voor zich dat nauwere advisering door de brandweer beperkingen met zich meebrengt. Plannen komen hierdoor wellicht minder snel van de grond, en mogelijk ontstaan extra kosten. Daar zit niemand op te wachten. Bovendien hunkert de sector naar vermindering van de regeldruk – en terecht, want op dit punt zijn we in Nederland enorm doorgeschoten.

Tegelijkertijd valt met sommige onderdelen van de regelgeving niet te marchanderen. Dit geldt zeker voor veiligheid. Als vertraging of extra kosten het gevolg zijn van intensievere bemoeienis door de brandweer, dan is dat de prijs die we er voor over moeten hebben.

Overigens is niet op voorhand gezegd dat extra overleg met de brandweer alleen maar belemmerend werkt. Als alle partijen bij een bouwproject vroegtijdig samen om tafel gaan, kunnen juist ook goedkopere en slimmere oplossingen ontstaan.

Dat de brandweer haar inbreng wettelijk geborgd wil zien, is te begrijpen. Alleen op die manier ontstaat de garantie dat vroegtijdige advisering door de brandweer zo nodig kan worden afgedwongen.

Als de brandweer onvoldoende wordt gehoord bij de ontwikkeling van complexe gebouwen, kunnen bij een brand uiteindelijk extra slachtoffers vallen en onnodig grote schades ontstaan. Dat wil niemand. Daarom is het beter om dit vooraf goed te regelen, dan dat we discussie krijgen terwijl de bouw al gaande is, zoals bij de Utrechtse landtunnel gebeurde.

Reageer op dit artikel