artikel

Wondermiddel tegen asbest nog onbewezen

bouwbreed

Wondermiddel tegen asbest nog onbewezen

De als wondermiddel gepresenteerde Foamshield-methode die het verwijderen van asbest tot een fluitje van een cent maakt, heeft voor commotie gezorgd. Niet in de laatste plaats bij opdrachtgevers van asbestsaneringsprojecten die geloven hiermee aanzienlijk op de asbestsanering te kunnen besparen. Maar volgens Ingmar Scheiberlich en Hans Ouwerkerk, is hier de spreekwoordelijke wens de vader van de gedachte, ingegeven door de jubelende berichtgeving in de media.

Het is natuurlijk een prachtverhaal. Een middel dat het alom gevreesde asbest eenvoudig wegpoetst. Veilig en bovenal snel. Er zijn geen containments meer nodig en al helemaal geen mannen meer met witte pakken. De woningcorporatie de Kombinatie in Zeist heeft de primeur. In één complex worden er 728 meterkasten met het middel Foamshield schoongemaakt. Aanleiding voor diverse media om hier een ronkende reportage over te maken. De boodschap van het nieuwsitem: ‘Asbest verwijderen kan voortaan veel veiliger, sneller en goedkoper dan nu gebeurt’. In één adem werd er aan toegevoegd dat na maanden van testen door onder andere TNO de Inspectie SZW akkoord is voor deze in Amerika ontwikkelde toepassing.

Vooropgesteld, iedere ontwikkeling die een snellere, goedkopere en vooral voor betrokken bewoners minder ingrijpende sanering van asbest mogelijk maakt, juichen wij uiteraard toe. Maar de vraag is of deze methode wel zo veilig is en of deze methode voor alle te saneren asbesttoepassingen kan worden toegepast. Een rondje bellen en mailen langs verschillende instanties maakte echter al snel duidelijk, dat het ‘wondermiddel’ niet zomaar op andere locaties mag worden toegepast. In de meterkasten in de flat van de Kombinatie zit een asbestkoord. Wanneer het asbestkoord beschadigd is, moet de meterkast gesloten worden en mogen er volgens de Inspectie SZW alleen werkzaamheden in een containment worden verricht onder de risicoklasse volgens SMA-rt. Dit is dus de conventionele methode zoals die overal moet worden toegepast. Foamshield mag alleen worden gebruikt in de meterkasten waar het asbestkoord niet verstoord c.q. beschadigd is. Met andere woorden, de methode van reinigen is dus een preventieve maatregel. Het gaat hier feitelijk dus alleen om het poetsen van de kast. Normaal gesproken worden deze werkzaamheden met een stofzuiger met Hepa-filter en kleefdoek uitgevoerd. De handelingen zijn vrijwel gelijk, alleen de stofzuiger blijft achterwege. Of het in de media geschetste economische voordeel echt kan worden behaald is dus maar de vraag.

Hebben we hier te maken met een canard? Als het gaat om het product niet. Foamshield is ongetwijfeld een goed product. En er zijn ook voldoende motiverende redenen om saneringswerkzaamheden zonder containment (risicoklasse 1) te onderzoeken. Dit valideren moet gebeuren volgens de SC 548 waarbij wordt gemeten of de vezelconcentratie onder wettelijke grenswaarde blijft, zodat er geen gevaar is voor de medewerker die de werkzaamheden uitvoert en ook geen verspreiding van asbestvezels naar de omgeving plaatsvindt. Tot op heden ontbreken dergelijke gevalideerde metingen. Een canard van de media dan? Dat zeker. Te snel en vooral onzorgvuldig zijn er verkeerde conclusies getrokken. Geloven in een wondermiddel is zeker in deze economisch sombere tijden natuurlijk niet verkeerd. Maar laten we wel ons verstand blijven gebruiken.

Ir. Ingmar Scheiberlich MSc MRE, AT Osborne

Hans Ouwerkerk Ouwerkerk Tekst & Advies

Reageer op dit artikel