artikel

Wedergeboorte bouw is noodzakelijk

bouwbreed

Wedergeboorte bouw is noodzakelijk

Wat gisteren nog ondenkbaar leek, is de realiteit van morgen. Organisaties die zichzelf niet opnieuw uitvinden zijn ten dode opgeschreven. Ondanks de lange levensduur van de sector moeten organisaties radicale beslissingen nemen om tot wedergeboorte te komen, vindt business innovator Menno Lammers.

De bouwwereld kan een voorbeeld nemen aan de adelaar, die bekend is met de wedergeboorte. Het machtige dier heeft de langste levensduur – 70 jaar – van zijn soort. Om deze leeftijd te bereiken moet de adelaar een moeilijke beslissing nemen. Rond zijn veertigste kunnen zijn lange en flexibele klauwen niet langer de prooi grijpen die tot voedsel dient. Zijn lange en scherpe bek wordt krom en zijn oude en zware vleugels gaan (vanwege de dikke veren) vastzitten aan zijn borst en maken het moeilijk om te vliegen. De adelaar heeft dan nog twee opties: sterven of door een pijnlijk proces van verandering te gaan, dat 150 dagen duurt. Om dit proces te ondergaan vliegt de adelaar naar zijn nest op de bergtop. Daar slaat hij zijn bek tegen een rots tot hij die los kan trekken. Nadat hij die heeft losgetrokken, wacht de adelaar totdat er een nieuwe bek gegroeid is, waarna hij zijn klauwen lostrekt. Als de nieuwe klauwen weer aangroeien, begint de adelaar zijn oude veren uit te trekken. En na vijf maanden maakt de adelaar de beroemde vlucht van zijn ‘wedergeboorte’ en leeft nog eens 30 jaar.

Net als de adelaar is de bouwsector toe aan een wedergeboorte. En ik sta daar niet alleen in. Mensen die actief zijn voor en in de bouwsector – publiek, privaat en kennis-/onderwijsinstellingen – verlangen naar een wedergeboorte, want van negatieve marges, verloop in het klantenbestand, verminderende productiviteit wordt niemand blij. Het probleem van de wedergeboorte van vandaag ligt niet op het operationeel niveau van de ingenieurs of het product of dienst, maar op strategisch niveau, het management. Het denken en doen is nog steeds te veel gericht op middel, het nuttige, goedkoop, kostenreductie in plaats van waarde te hechten aan doel, het goede, onderscheidenheid en inkomstenverhoging. Daarnaast worden investeringen in innovaties vaak beschouwd als te riskant en de organisatie richt zich vaak op het veiligere ‘meer-van-hetzelfde’ of procesoptimalisatie. Innovatie in gevestigde organisaties wordt niet beperkt door een gebrek aan middelen of menselijke creativiteit, maar door een massa aan procedures en (besluitvormings)processen die voorafgaan aan innovatie. Helaas wordt het huidige systeem nog steeds angstvallig in stand gehouden, ondanks dat de bek, klauwen en vleugels steeds minder gaan functioneren. Met de dag wordt de noodzaak groter om naar de bergtop te vliegen.

Wedergeboorte van de bouwsector vereist een andere dialoog tussen mensen, een ander soort organisatie. Een management met nieuwe corporate basishouding. Een houding waarbij men streeft naar het oplossen van, of een bijdrage leveren aan, maatschappelijke vraagstukken, waarin innovatie noodzaak is en geen optie. Organisaties werken aan strategische lenigheid, toekomstbestendigheid en managementvernieuwing door:

1. Als individu te reizen naar de bergtop, zoals in het artikel ‘Nieuwe leiders nodig voor transitie’ van 26 januari jl. staat beschreven. En stel jezelf de vraag: “Vanuit welke rol en in welke omgeving ben ik de kick-ass saint die nodig is voor de nieuwe werkelijkheid?” Maak hierbij eventueel gebruik van een business/life coach;

2. Verbinding te maken met je netwerk, je collega’s, het menselijk potentieel. De bereidheid tot verandering en innovatie zijn de vruchten van passie. Werk niet vanuit wat de organisatie doet en/of maakt maar vanuit passie en je krijgt zicht op de wereld om je heen;

3. Nieuwe (onconventionele) businessmodellen, concepten en start-ups te creëren. Beweeg snel en breek dingen. Durf en begin. Om onvervangbaar te wezen, moet je altijd anders zijn. Denk anders. Maak van conformisme, dwang, volgzaamheid en hiërarchie een taboe. De organisatie moet zo plat en speels mogelijk zijn om de vrijheid in spreken en denken te bevorderen en daarmee de creativiteit, zoals Google doet.

De wedergeboorte van de bouwsector is noodzakelijk, want vernieuwing is tenslotte de enige duurzame strategie voor de lange termijn. Wat zou jij doen als je niet bang was? Ben jij klaar voor de realiteit van morgen? Of vlieg je naar de bergtop? Wees die adelaar!

Menno Lammers, Boost Business Innovation.

Reageer op dit artikel