artikel

Verbind windparken met regionale economie

bouwbreed

Verbind windparken met regionale economie

Bij grote projecten is draagvlak van de bevolking en ondernemers belangrijk. Voldoende tekst en uitleg geven en integratie in de regionale economie zorgen ervoor dat het nieuwe windpark in de Noordoostpolder zonder probelemen van de grond komt.

In een onlangs gesloten akkoord met het Rijk garanderen de provincies ruimte voor 6000 megawatt aan windenergie op land. Afgesproken is om voor 1 januari 2014 gebieden voor windparken aan te wijzen. Dit besluit zal bij bewoners van de gebieden een hoop stof doen opwaaien. Maar in sommige gebieden meer dan in andere. Oorzaak daarvan is het gebrek aan maatschappelijk draagvlak. Zonder inpassing kunnen windprojecten op een hoop tegenwind rekenen. Omwonenden en andere betrokkenen pikken het niet dat ze worden geconfronteerd met alleen de lasten van zo’n windpark. Er is angst en onzekerheid over bijvoorbeeld geluidsoverlast en de waardedaling van woningen. In de Noordoostpolder is er juist steun voor een nieuw windpark. Het geheim van het succes is betrokkenen te laten meeprofiteren van de lusten, zoals de inkomsten van het windpark.

In de Noordoostpolder bouwt een groep boeren samen met RWE het grootste Europese windpark op land en water. Deze zomer start de bouw. Met 86 molens wekt het park jaarlijks 1,4 miljard kilowattuur schone energie op, genoeg om dagelijks ruim 900.000 mensen van elektriciteit te voorzien. In 2016 levert het project een belangrijke bijdrage aan de nationale doelen voor duurzame energie en CO 2 -reductie.

Het initiatief toont aan dat lokale en regionale energieopwekking succesvol kan zijn. Dit park was nooit van de grond gekomen zonder samenwerking tussen initiatiefnemers, andere inwoners en overheden onderling. Voldoende draagvlak is voor de projectontwikkeling essentieel. De gemeente of provincie kan een belangrijke procesrol spelen door een duidelijk verhaal te vertellen en in te zetten op versterking van de regionale economie: Het park is goed voor de business, werk, onderwijs en de portemonnee.

De investering in het windpark is bijna 1 miljard euro. De gemeente organiseerde een bedrijvendag waar 300 ondernemers aanwezig waren. De bouwers van het windpark hebben tekst en uitleg gegeven over de aanpak van de bouw. Daarna was er een beurs waarop partijen kennis konden maken. Vanaf dat moment zag het regionale bedrijfsleven, ook uit Urk, de kansen van het project. Nabijheid en kennis van de het gebied is dan een concurrentievoordeel.

Met de initiatiefnemers is de afspraak gemaakt om waar mogelijk en waar economisch concurrerend de mensen van de sociale werkplaats in te schakelen voor werkzaamheden. Denk aan catering, beveiliging en groenonderhoud.

De bedrijven die het park bouwen blijven langdurig betrokken, want zij gaan twintig jaar lang het onderhoud uitvoeren. Daarvoor zijn circa zestig monteurs nodig (1 per 10 megawatt), het liefst uit de buurt. Voldoende technisch geschoold personeel is een knelpunt voor de economische ontwikkeling van elke regio. Vandaar dat het voor de gemeente niet moeilijk was te faciliteren bij het maken van afspraken tussen de bouwers en de regionale techniekopleidingen over gastcolleges, excursies, stageplaatsen en banen.

Al vanaf het begin van de projectontwikkeling is financiële participatie van de bevolking een essentiële pijler. Voor en door de polder. Bij start van de vergunningsprocedure is een convenant getekend over aandelen en obligaties, doelgroepen, volume en timing van de participatie. De bevolking kan in principe voor tientallen miljoenen participeren in het park, waardoor de stroominkomsten in de regio kunnen blijven. Bij een grote participatie vanuit de bevolking zou dit weleens het sterkste economische effect kunnen zijn.

Voor ontwikkelaars is het belangrijk samenwerking met de bevolking te zoeken. Een verkeerde start maak je haast niet meer goed. Vanaf het begin moet helder worden geïnformeerd over de participatiemogelijkheden. Een convenant geeft ontwikkelaars rust in hun proces en meer zekerheid richting financiers.

De economische kansen worden niet vanzelf benut. De gemeente en provincie kunnen een belangrijke procesrol spelen. Integratie van een windpark in de regionale economie en een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten vergroten het draagvlak. Dat dit kan werken, bewijst de Noordoostpolder.

Hans van Engelenburg, Projectmanager economische effecten windpark Noordoostpolder, adviesbureau Royal Haskoning DHV

Reageer op dit artikel