artikel

Vangrails nooit beproefd met zware vrachtwagens

bouwbreed

Vangrails zouden zwaarder uitgevoerd moeten worden. De huidige vrachtwagens zijn zeker twee keer zo zwaar als vrachtwagens uit de jaren ‘60. Toen is de keuze gevallen op klasse H2-middenbermbeveiliging. Die wordt algemeen toegepast, maar veel vrachtwagens gaan daar per definitie doorheen, stelt Wim Kramer van het Cement- en Betoncentrum in ‘s-Hertogenbosch.

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu antwoordde kort geleden op Kamervragen dat geen zwaardere vangrails nodig zijn, ook niet met de toename van het aantal lange zware vrachtwagens (lzv) met een totale massa van 50 ton. De European Road Federation (ERF) adviseert juist aan Brussel om zwaardere vangrails verplicht te stellen. Klasse H2 middenbermbeveiliging is nooit beproefd met de huidige zware vrachtwagens. Het wordt tijd dat Rijkswaterstaat de eisen aan middenbermbeveiliging evalueert. Dat heeft ook de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid gesteld naar aanleiding van het ongeval op 3 maart 2012 op de A28.

Het systeem van de stalen vangrails dateert uit de jaren zeventig. De meeste vangrails zijn van de klasse H2. Daarbij horen botsproeven met een personenauto van 900 kilo en een autobus van 13.000 kilo. Dus niet met een vrachtauto! De minister stelt dat ook zwaardere voertuigen worden gekeerd. Maar de huidige gelede vrachtwagens wegen tot 38.000 kilo; dat is bijna drie keer zo veel als een autobus van 13 ton. De bij de botsproeven gehanteerde inrijhoek is 20 graden. Maar in veel gevallen zal de hoek groter zijn dan 20 graden, zeker op brede wegvakken met meer dan twee rijstroken.

De reguliere middenbermbeveiliging van staal of beton kan bij botsing geen vrachtwagens keren. Daar is de beveiliging niet op ontworpen en getest. Als we willen voorkomen dat vrachtwagens na botsing op de andere weghelft terechtkomen, zal voor een zwaardere klasse gekozen moeten worden. Havenbedrijf Rotterdam bijvoorbeeld heeft voor de verlengde A15 naar Maasvlakte 2 gekozen voor een voertuigkering van klasse H4b, vanwege het grote aandeel vrachtverkeer. Klasse H4b is meestal van beton. Maar de argumenten voor een zwaardere klasse vangrails zijn onafhankelijk van het materiaal.

Reageer op dit artikel