artikel

Van wantrouwen naar paritaire voorwaarden

bouwbreed

Van wantrouwen naar paritaire voorwaarden

De inkoopvoorwaarden van opdrachtgevers wijken op tal van punten af van De Nieuwe Regeling die architecten en ingenieurs hebben opgesteld. Het komt allemaal goed, is de verwachting van Paul Oortwijn.

‘Verbijstering over nieuwe inkoopvoorwaarden opdrachtgevers’, kopte Cobouw vorige week boven een artikel. Daarin staat dat ontwikkelaars en woningcorporaties strengere eisen willen stellen aan hun adviseurs, zoals architecten en ingenieurs. Die eisen worden vastgelegd in uniforme inkoopvoorwaarden, bedoeld om de aansprakelijkheid rond ontwerpfouten beter vast te leggen en risico’s ‘eerlijker’ te verdelen. Dit Model Basisopdracht Adviseurs van Aedes en Neprom wijkt op 52 punten af van De Nieuwe Regeling die ingenieurs en architecten hebben opgesteld.

Verbijstering? Het woord doet het goed in krantenkoppen, maar de soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend. Wat u ziet, zijn de laatste schermutselingen in een niet te winnen strijd, waarachter de belangrijkste spelers eigenlijk zelf een punt willen zetten. En dat gaan ze ook doen. Opdrachtgevers én opdrachtnemers staan aan de vooravond van nieuwe, paritaire voorwaarden voor het afsluiten van onderlinge overeenkomsten, gericht op een beter eindproduct van de bouwsector.

Dat proces is al enkele jaren geleden begonnen. Bij de totstandkoming van De Nieuwe Regeling van 2011, een gezamenlijk initiatief van de Bond van Nederlandse Architecten en NLingenieurs, hebben we al goed geluisterd naar de wensen van opdrachtgevers, of dat nu bouwers, overheden, ontwikkelaars of woningcorporaties zijn. Aedes en Neprom hebben ruim de gelegenheid gekregen om hun visie te geven en onder andere de aansprakelijkheid is in de DNR al aanzienlijk verruimd. Maar in het simpelweg verschuiven van risico’s en aansprakelijkheden schuilt niet de oplossing.

We moeten dus verder gaan. Dat kan alleen als we samen een oude wereld inruilen voor een nieuwe. De oude wereld is er een van wantrouwen en zoeken naar de laagste prijs, van indekken tegen risico’s, van controle en angst. In de nieuwe wereld gaat het om vertrouwen en verantwoordelijkheid, om respect voor competenties, om een goed eindresultaat voor een redelijke prijs, met overzichtelijke risico’s die liggen bij de partij die ook de verantwoordelijkheid draagt. In zo’n wereld krijgt de ontwerper het vertrouwen en de bevoegdheid om zijn werk te doen zoals hij zelf vindt dat het moet. Dat is in ieders belang, maar uiteindelijk vooral in het belang van de klant, de eindgebruiker.

Bij zo’n wereld passen algemene voorwaarden die in nauw overleg tussen de branches en de belangrijkste opdrachtgevers worden overeengekomen. Paritaire voorwaarden dus. Niet contracten moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers binden, maar de gezamenlijke focus op het gewenste eindresultaat. Zijn contracten daarmee overbodig? Nee. Maar ze kunnen wel dunner worden en beter hanteerbaar. We maken ons geen illusies: de discussie over aansprakelijkheid zal niet verstommen. Maar die discussie zal niet meer op zichzelf staan. Ze past in een breder kader waarin we ook discussiëren over verantwoordelijkheid, bevoegdheid en verzekerbaarheid.

Samen met het Instituut voor Bouwrecht organiseren NLingenieurs en BNA op 24 mei een high level meeting waar we de basis willen leggen voor dergelijke nieuwe voorwaarden. Waar zitten de barrières? Welke veranderingen komen vanuit Brussel en Den Haag op ons af? Wat zouden paritaire voorwaarden kunnen betekenen? Hoe kijken adviseurs, ingenieurs en architecten hier tegenaan? Vertegenwoordigers van wetenschap, recht, politiek, gemeente en de advieswereld geven antwoorden op die vragen. Neprom en Aedes zijn erbij.

De nieuwe wereld kent betere overeenkomsten in plaats van strengere eisen. En die wereld komt dus dichterbij, al lijkt het bericht in Cobouw op het tegendeel te wijzen. De schijn bedriegt. Om tot goede paritaire voorwaarden te komen, is tijd nodig. Aedes en Neprom hebben – in afwachting daarvan – alvast een poging gewaagd om de grote diversiteit aan contracten in eigen kring terug te dringen. Net als wij hebben zij last van de grote willekeur en verscheidenheid aan voorwaarden. Zij proberen daarin nu orde te scheppen. Dat is geen reden voor verbijstering, het onderstreept voor ons de urgentie om nog meer tempo te maken richting de nieuwe wereld.

Paul Oortwijn, Directeur NLingenieurs

Reageer op dit artikel