artikel

Nieuwe Leegstandswet biedt kansen

bouwbreed

Op 26 maart 2013 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het voorstel tot wijziging van de Leegstandswet. Het wetsvoorstel ligt nu ter goedkeuring voor aan de Eerste Kamer en zal naar verwachting op 1 juli 2013 in werking treden.

Op het eerste oog lijkt de Leegstandswet vooral bedoeld voor de tijdelijke verhuur van bestaande woningen. En daarvoor is de Leegstandswet ook zeer geschikt. Bijvoorbeeld voor tijdelijke verhuur van te koop staande (nieuwbouw-)woningen van particulieren of woningcorporaties. Het aanvragen van een vergunning is relatief eenvoudig en de voordelen van gebruikmaking van de Leegstandswet groot. Bij tijdelijke verhuur van woonruimte op grond van de Leegstandswet zijn de wettelijke huurbeschermingsregels voor huurders namelijk niet van toepassing. De Leegstandswet stelt alleen als voorwaarde dat de huurovereenkomst voor tenminste 6 maanden aangegaan wordt en er geldt een opzegtermijn van 3 maanden voor verhuurder. Na invoering van het wetsvoorstel staat het huiseigenaren bovendien vrij om zelf de huurprijs overeen te komen met de huurder. Woningeigenaren kunnen er bij verhuur op grond van de Leegstandswet vanuit gaan dat tijdelijke verhuur ook echt tijdelijk is. Eén waarschuwing. Neem geen einddatum in de huurovereenkomst op. Er is dan sprake van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan. En een huurovereenkomst voor bepaalde tijd is vóór afloop van de overeengekomen duur niet opzegbaar. Dat dit ook geldt bij een huurovereenkomst op grond van de Leegstandswet is op 15 november 2012 door de – toen nog – rechtbank Groningen bevestigd (LJN: BY3643).

Maar de nieuwe Leegstandswet is niet alleen geschikt voor de tijdelijke verhuur van bestaande woningen. Het wetsvoorstel voorziet ook in een verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur van woonruimte in leegstaande gebouwen zoals kantoren, scholen of een ziekenhuis. Doel van de wetswijziging is om tijdelijke herbestemming van een leegstand gebouw te bevorderen, bijvoorbeeld voor studentenhuisvesting. Dit in afwachting van definitieve herbestemming. De termijnen waarvoor leegstaande gebouwen mogen worden verhuurd als woonruimte worden in het wetsvoorstel verruimd, van 5 naar 10 jaar. Ook de maximale termijn waarvoor sloop- en renovatiewoningen mogen worden verhuurd op grond van de Leegstandswet wordt verruimd van 5 naar 7 jaar. Tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandswet kan een goede oplossing bieden voor de vertraging in herstructureringsprojecten.

Reageer op dit artikel