artikel

Bouwcampus: een briljante mislukking?

bouwbreed Premium

Bouwcampus: een briljante mislukking?

Vorige week mocht ik tijdens een congres voor risk insurance managers wat woorden tot de aanwezigen richten. Dit congres had als thema “Innovatie door co-creatie”.

De keynote speaker Paul Iske, oprichter van het Instituut voor Briljante Mislukkingen, deed de oproep om nu eens niet met dezelfde mensen te gaan praten, maar aan een vreemde te vragen; “wat zouden wij voor elkaar kunnen betekenen?” Daarnaast riep hij ons op om te leren van onze fouten. Zonder mislukkingen bestaat er namelijk geen vooruitgang.

Ongewild dwaalden mijn gedachten af naar de bouwbranche en meer specifiek de Bouwcampus. In de bouw weten we voor elk probleem wel een voorzitter en een secretaris te vinden en hup, we hebben een beroepsvereniging. En u weet, problemen genoeg en anders creëren we er wel een. Bijvoorbeeld bij innovatieve projecten. Dan komen al snel de verwijten: “Dat hebben we al eens geprobeerd.”

Dezelfde reacties verneem ik helaas ook nog steeds over de Bouwcampus. Jammer, want de Bouwcampus zou nu juist een oplossing kunnen bieden voor de siloziekte die heerst in de bouwbranche. De ontelbare verenigingen in de bouw lijken allemaal in een eigen silo te werken. Terwijl juist door bij elkaar te komen je daadwerkelijk van elkaar kunt leren en kan innoveren. Dit is dan ook precies wat de bouwcampus beoogt. Het bij elkaar brengen van kennisinstellingen in de bouw en andere organisaties uit de bouw. Waarbij ze van gezamenlijke faciliteiten gebruik kunnen maken. Maar belangrijker nog; gebruik maken van elkaar kennis.

Natuurlijk, ik zou ook wel graag wat dingen anders zien. Bijvoorbeeld meer bedrijven van buiten de bouwbranche betrekken. Maar men gaat stap voor stap en wellicht is dat de juiste koers.

Misschien wordt het wel een complete mislukking en zullen de criticasters zeggen dat ze het al lang hadden zien aan komen. Dan nog moeten we blij zijn dat men het heeft geprobeerd. Want iedereen kan daar weer van leren.

Ik hoop dat de Bouwcampus een succes wordt. Maar het is nu al een briljante mislukking, ook dat is al winst. Falen is een optie!

Drs. Sjaak Schouteren SMP, Manager business development, Cunningham Lindsey Nederland

Reageer op dit artikel