artikel

Bouw(on)kunde?

bouwbreed

Bouwopgaven worden steeds complexer, onder andere door continue aanscherping van regelgeving, razendsnelle ICT-innovaties en vernieuwingen van producten en productietechnieken. Maakbaarheid is daarom tegenwoordig een gecompliceerde bezigheid.

De realiseerbaarheid van een project of ontwikkeling hangt grotendeels af van de mensen die deze expertise beheersen. Dat wordt ook gezien in de markt. De leerstoelgroep Building Technology op de TU/e, die uitvoeringstechniek en productontwikkeling omvat, levert jaarlijks 40 tot 50 afgestudeerden aan de markt en deze vinden vrijwel allemaal, ook in de huidige barre tijden, zeer spoedig een baan in de bouwsector. Deze mensen krijgen maakbaarheid op academisch niveau onderwezen en daar is blijkbaar vraag naar. Daar lijkt nu echter een einde aan te komen.

U hebt in de media wellicht gelezen dat de faculteit Bouwkunde per 1 september 2013 Building Technology als afzonderlijke mastertrack opheft. Dat gaat mijzelf als bouwtechnicus, medewerker en oud-student aan het hart. Maar dat is persoonlijk drama en ondergeschikt aan het grote geheel. Wat me namelijk veel meer zorgen baart, is dat dit ook het hart van integraal en multidisciplinair bouwen raakt.

De bouwtechnoloog wordt immers beschouwd als de bruggenbouwer tussen disciplines zoals architectuur, bouwfysica, constructief ontwerpen en uitvoeringstechniek, die een project tot een synergetisch geheel kan smeden. Daarnaast worden ook productontwikkelaars opgeleid die de toeleverende industrie kunnen voorzien van out-of-the-box innovaties, die een impuls geven aan een meer duurzaam en efficiënt productenaanbod, en daarmee de bouw naar het gewenste hogere plan kunnen tillen. Niet dat deze disciplines nu volledig zullen verdwijnen, maar de instroom van goede, academisch opgeleide mensen, die deze sector kunnen helpen met broodnodige vernieuwingen, zal drastisch afnemen.

Op de bouwplaats is een wereld te winnen op het gebied van onder andere efficiëntie, samenwerking en communicatie. Bouwprocestechnologen kunnen dit aanjagen en stroomlijnen. De TU/e fungeert hierin nu als hofleverancier met de enige universitaire opleiding uitvoeringstechniek in Nederland. Deze bron droogt met dit besluit helemaal op.

Het is te hopen dat het roemruchte zelfoplossend vermogen van bouwers overuren gaat maken en de sector qua vernieuwingsdrang boven zichzelf uitstijgt. Maar als een dergelijke innovatierevolutie uitblijft, vrees ik dat het gemis aan maakbaarheidsexperts zich op de lange termijn zal wreken.

Reageer op dit artikel