artikel

Eigenlijk is het elke dag Wereldwaterdag

bouwbreed

Nederland spreekt in de wereld een woordje mee als het gaat over waterissues, zoals het voorkomen van watersnood en het zorgen voor goed drinkwater. Onze bureaus behoren tot de wereldtop. Maar helaas trekken politici niet de portemonnee als het erop aankomt, vindt Ed Nijpels.

De VS, de onbetwiste nummer 1 op het gebied van onderzoek, kennis en wetenschap, moeten op minstens één punt hun meerdere in Nederland erkennen. Wij weten beter het antwoord op een steeds urgentere vraag: hoe voorkom je een watersnoodramp? Nederlandse experts gaan de Amerikaanse overheid de komende jaren adviseren hoe je het beste stormvloedkeringen kunt aanleggen om overstromingsrampen zoals Sandy te voorkomen. Onze advies- en ingenieursbureaus behoren tot de absolute wereldtop op dit gebied.

Zo kon het gebeuren dat minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu begin maart in de Verenigde Staten de Nederlandse deskundigheid in de strijd tegen het water aanbood aan het machtigste land op aarde. De beelden haalden het Journaa l, als een icoon van het belang van de topsector water voor Nederland.

Urgenter

En met die strijd tegen overstromingen is slechts een van de vele waterissues genoemd. Zo sterven dagelijks nog te veel mensen omdat ze geen toegang hebben tot drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Ook dat probleem wordt alleen maar urgenter. Over vier jaar heeft naar schatting 70 procent van de wereldbevolking geen toegang tot schoon drinkwater.

Vorige week werd op Wereldwaterdag (22 maart), met Nederland als gastland, de aandacht gevestigd op dit soort wereldwijde waterproblemen – problemen die van groter belang zijn dan de grondstoffen- of energieschaarste. De dag stond in het teken van samenwerking. Terecht, want de praktijk laat zien dat samenwerking tot de beste resultaten leidt. Een van de mooiste voorbeelden is – hoe kan het ook anders – te vinden in Nederland, bij het Technologisch Topinstituut Watertechnologie Wetsus, dat waterdeskundigen uit het bedrijfsleven en de wetenschap aan elkaar koppelt. Vanaf 8 april mag ik aan de slag als voorzitter van de Raad van Toezicht van dit topinstituut, waar 95 internationale bedrijven en 18 Europese universiteiten samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe technologie voor duurzame waterbehandeling.

Eén van de vele opmerkelijke producten van Wetsus is Blue Energy, een manier om elektriciteit te winnen uit de overgang van zoet naar zout water. Binnenkort komt het instituut met een revolutionair idee om energie op te wekken met fosfaten en ammonium uit menselijke urine. Waterzuivering kan daarmee – ook op kleine schaal in een huishouden – een bron van energie worden.

Politici staan terecht te juichen als Nederland de aandacht trekt met dit soort paradepaardjes van de topsector water, vooral omdat ze prachtige exportkansen bieden. Maar trekken politici ook de portemonnee als het erop aankomt? Dat is de grote vraag. De financiering van Wetsus wordt opgebracht door overheid, bedrijfsleven en wetenschap. De bijdrage van de overheid staat permanent ter discussie. Dezelfde discussie is te zien in het technisch onderwijs. Iedereen wil dat dat sterker wordt, maar niemand wil ervoor betalen.

Scepsis

Toonaangevende sleutelfiguren in de technologiesector riepen het kabinet – toevallig op Wereldwaterdag – in het Financieele Dagblad op om de daad eindelijk eens bij het woord te voegen. Aan mooie, maar loze woorden geen gebrek, maar in het technisch onderwijs is inmiddels grote scepsis over de kabinetsplannen om de kenniseconomie te stimuleren.

Ik ben optimistisch over het menselijk vermogen om problemen op te lossen. Nog optimistischer ben ik over de capaciteiten van ingenieurs. Nederland wil bij het oplossen van de groeiende waterproblemen in de wereld voorop lopen, innovatief zijn. Nederland kán dat ook, beter dan Amerika en beter dan de rest van de wereld. Maar daarvoor is wel geld nodig. Ambities zonder geld zijn waardeloos. Het kabinet zal boter bij de vis moeten leveren, in het besef dat investeren loont, juist in financieel moeilijke tijden. En het moet. Onze kennis is hard nodig, want eigenlijk is het elke dag Wereldwaterdag.

Ed Nijpels, Voorzitter NLingenieurs, branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus

Reageer op dit artikel