artikel

De rijdende rechter

bouwbreed

Leuk om te zien dat iedereen door die nieuwe Aanbestedingswet weer een beetje wakker geschud wordt. Uiteraard worden de administratieve lasten gehekeld, maar ook het lange ontwikkeltraject, beperkte houdbaarheid in verband met wijzigende Europese regels en het grote aantal fouten dat in de eerste maanden gemaakt zal worden, leiden tot weerstand.

Het zijn natuurlijk logische schrikreacties bij een grote verandering. Opvallend is de rol van Janssen en Jansen, de commissie van experts die (snel!) een onafhankelijk oordeel moeten gaan geven over aanbestedingsklachten. Als een soort rijdende rechter vliegen zij door het hele land om het recht in de regionale aanbestedingen te laten zegevieren. Jammer dat de aanbestedende diensten de uitspraken van deze heren zomaar naast zich neer kunnen leggen. Wat dat betreft hadden ze wel iets op kunnen steken van de invloed van mr. Frank Visser. Ondanks die beperking in de slagkracht is een commissie om de invoering van de Aanbestedingswet een vliegende start te geven helemaal geen slecht idee, dat ook nog eens breder toepasbaar is. Conflicten ná de aanbestedingsfase bijvoorbeeld zijn in de huidige bouwpraktijk vaak langlopende frustraties, die niet binnen het project opgelost lijken te kunnen worden, en ook buiten een projectteam niet zomaar tot afhandeling komen. Steeds worden nieuwe afhankelijke experts betrokken, met nieuwe ideeën en argumenten. Tegelijkertijd introduceren we daarmee herhaling van discussies die opnieuw en opnieuw gevoerd worden. En natuurlijk nieuwe redenen om in ieder geval geen toenadering te zoeken tot de tegenpartij. Een gang naar de rechter wordt daarbij als een laatste strohalm, maar meestal zelfs als zwakte gezien. Spijtig, omdat juist een rechter dat onafhankelijk oordeel kan vellen, waarbij het projectbelang voorop gesteld wordt. Tijdige, maar vooral snelle rechtersbemoeienis voorkomt dat die slechte relatie ontstaat, waarin je elkaar na veel geharrewar bijna de hersens inslaat vanwege een windscherm dat 10 centimeter boven de coniferen uitsteekt. Kortom, stap even over je ego heen, laat die faalkosten achterwege en ga door met je project. Dat is mijn uitspraak, daar zult u het mee moeten doen.

Reageer op dit artikel