artikel

Bouwdetails in beeld

bouwbreed

Er zijn vijf miljoen huizen die niet (goed) geïsoleerd zijn. Dat is nogal wat. Het geeft aan dat er op dat front veel te winnen valt. Niet alleen energetisch, maar ook qua comfort en ‘financiële behaaglijkheid’.

De gebouwde omgeving in ons land is voor 30 procent verantwoordelijk voor het totale energiegebruik. Energiebesparing daar levert een enorme besparing op en draagt bij aan de internationale klimaatafspraken die er zijn gemaakt om de groei van het CO 2 -gehalte in te dammen. Dat betekent dat niet alleen bij nieuwbouw maar zeker bij renovatie en onderhoud van de bestaande woningvoorraad energiebesparing een belangrijk uitgangspunt moet vormen. De overheid heeft daartoe energetische voorschriften opgesteld en gewerkt aan bewustwording, onder meer door allerlei Postbus-51-spotjes over het belang van isolatie(subsidies). In 1975 verschenen de eerste richtlijnen voor de warmteweerstand van de bouwconstructie, gevolgd door de verplichting van het toepassen van dubbele beglazing voor woonvertrekken (1979) en het isoleren van de grondvloer (1983). In 1992 werd het Bouwbesluit landelijk van kracht – waarin veel aandacht voor de thermische weerstand van de buitenschil en het voorkomen van vochtproblemen – gevolgd door de invoering van de Energie Prestatie Norm (EPN) in 1995. Daardoor kan de energieprestatiecoëfficiënt (epc) bepaald worden.

Duidelijk is dat regels, voorschriften en subsidies onvoldoende doorwerken om de ambitieuze (Europese) doekstellingen op dit punt te realiseren. Het initiatief zal vooral uit de markt moeten komen, waar opdrachtgevers, ontwerpers en leveranciers aan de lat staan voor goed energetisch functionerende gebouwen. “Architectuur en bouwtechniek gaan daarbij hand in hand en ook de keuze van materialen en detailleringen spelen een cruciale rol”, aldus ing. Jourdain Martens van Archidat, die het handboek ‘Gedetailleerd in beeld’ samenstelde (uitgeverij Bouwinformatie). Hij wijst er op dat vooral de onderlinge communicatie daarbij van belang is.

Het handboek bevat ruim 45 referentieprojecten inclusief de bijbehorende bouw- en referentiedetails. Deze details voldoen allemaal aan de huidige bouwregelgeving. De bouwkundige detaillering bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit en uitstraling van een gebouw. Dat wat getekend wordt moet in de praktijk natuurlijk wel uitvoerbaar zijn. Producenten en leveranciers van bouwproducten, die ook een belangrijke bijdrage aan het handboek hebben geleverd, spelen daarin een belangrijke rol.

Reageer op dit artikel