artikel

Ketenmonitor meet de e ffecten van ketensamenwerking

bouwbreed Premium

Er vindt onderzoek en ontwikkeling via de Ketenmonitor plaats door TU Delft. Dat gebeurt in samenwerking met veertien woningcorporaties en bouwers, Aedes, Bouwend Nederland en Vernieuwing Bouw. Bestudeerd worden vormen en effecten van ketensamenwerking bij woningcorporaties en hun ketens. De Ketenmonitor meet en vergelijkt praktijkprojecten op het gebied van (keten)samenwerking, en hoe de samenwerking is […]

Er vindt onderzoek en ontwikkeling via de Ketenmonitor plaats door TU Delft. Dat gebeurt in samenwerking met veertien woningcorporaties en bouwers, Aedes, Bouwend Nederland en Vernieuwing Bouw. Bestudeerd worden vormen en effecten van ketensamenwerking bij woningcorporaties en hun ketens.

De Ketenmonitor meet en vergelijkt praktijkprojecten op het gebied van (keten)samenwerking, en hoe de samenwerking is opgebouwd, zodat bekeken kan worden wat de effecten daarvan zijn. Momenteel wordt de monitor nog eenmaal getest middels circa twintig projecten die door de veertien ketenpartners zijn aangeleverd. Als dit slaagt wordt de monitor nog een keer bijgewerkt zodat de ontwikkeling van de monitor kan worden afgerond, en er naar regulier gebruik kan overgaan. De praktische inzetbaarheid en hanteerbaarheid van de monitor worden getest, en dat die zinnige en bruikbare resultaten oplevert. Er moeten verbanden kunnen worden gelegd tussen de vormgeving en de aanpak van de samenwerkingsrelatie tussen partijen en de effecten die geregistreerd worden op projecten. Het gaat er vervolgens om dat daar een analyseslag op kan worden gemaakt. Bestaat er correlatie tussen aanpak en effecten? Is er een aantoonbaar verband? Bijvoorbeeld tussen de wijze en mate waarin partijen betrokken worden en aspecten als geld, tijd, kwaliteit en duurzaamheid. Van te voren worden vermoedelijke relaties in kaart gebracht. Heeft een bepaalde vorm van samenwerking en teambuilding bijvoorbeeld invloed op de kwaliteit van een product of project? De Ketenmonitor moet daar antwoord op gaan bieden. Een eerste beknopte statistische analyse geeft al voorzichtig aan dat een aantal aspecten van ketensamenwerking positief effect hebben. De zeggingskracht van de resultaten zal groter zijn naarmate het aantal gebruikers van de monitor groter wordt. Naast de 14 bestaande partijen zijn er veel andere geïnteresseerden die projecten willen aanmelden. Als de monitor uitontwikkeld is zal die naar verwachting breder uitgerold gaan worden. En kan dat bijdragen aan de verdere onderbouwing en toegevoegde waarde van het fenomeen ketensamenwerking in de bouw.

Reageer op dit artikel