artikel

Fyra toont aan dat goed aanbesteden een kunst is

bouwbreed

“Financiële overwegingen hebben de doorslag gegeven bij de aanschaf van de nieuwe Fyra-treinen” schrijft de NRC . Het klinkt mij als branchevoorzitter niet vreemd in de oren; mijn leden komen aanbestedingen op (laagste) prijs dagelijks tegen. Het argument is vaak: “Dat moet van Brussel”, wat pertinente onzin is. Brussel schrijft niet voor dat je moet […]

“Financiële overwegingen hebben de doorslag gegeven bij de aanschaf van de nieuwe Fyra-treinen” schrijft de NRC . Het klinkt mij als branchevoorzitter niet vreemd in de oren; mijn leden komen aanbestedingen op (laagste) prijs dagelijks tegen. Het argument is vaak: “Dat moet van Brussel”, wat pertinente onzin is. Brussel schrijft niet voor dat je moet aanbesteden op de laagste prijs, maar geeft regels die zorgen dat er eerlijke mededinging is. De komende EU-richtlijn geeft zelfs aan dat voor dit soort aanbestedingen inkoop op waarde leidend moet zijn.

Hoe de wetgeving ook is, de aanbestedingspraktijk is anders. De Fyra toont een belangrijk punt aan: de prijs kan en mag nooit de doorslag geven bij ingewikkelde aanbestedingen. Onze leden zitten niet in de treinenbouw, maar ook bij hun projecten in de spoorbouw en -utiliteit, woningbouw, infrastructuur en waterbouw worden veelal ingewikkelde projecten via aanbestedingen in de markt gezet. En ook hier vinden aanbestedingen nog vaak plaats “op de laagste prijs”. Het risico is dan dat de kwaliteit ver te wensen over laat, net als bij de Fyra.

Maar hier hoor ik Kamerleden zelden over. Terwijl het toch vaak gaat over essentiële zaken voor ons land: veiligheid, mobiliteit, ruimtelijk ordening, milieu en energie. Goede voorbeelden daargelaten, zijn er nog altijd te veel partijen die aan de prijs een dusdanige belang hechten dat alle overige aspecten daarbij in het niet vallen. Als partijen nog in aanmerking willen komen voor dergelijke opdrachten, dan moeten ze wel tegen een hele lage prijs aanbieden, ook al betekent dat dat ze niet de gewenste kwaliteit kunnen bieden. Een keuze puur op de laagste prijs kan bij ingenieurswerk dezelfde gevolgen hebben als bij de Fyra: een kat in de zak. NLingenieurs stelt hoge eisen aan het gedrag en de performance van haar leden. Een professionele opdrachtgever selecteert op de waarde die wordt geleverd. Een goede, bewezen methode om dat te doen, is best value procurement. Binnen ons Expertnetwerk Best Value Procurement werken onze leden nauw samen met opdrachtgevers als waterschappen, de gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat en ProRail om de beste waarde voor een passende prijs te leveren. Ik hoop dat veel opdrachtgevers dit voorbeeld zullen volgen.

Reageer op dit artikel