artikel

Anti-clusterbarrière

bouwbreed

De nieuwe Aanbestedingswet kent een clusterverbod. Het zal u niet ontgaan zijn. De trend van het steeds maar grootschaliger aanpakken van werken, leveringen en diensten moest worden gekeerd. Ten faveure van het midden- en kleinbedrijf (mkb). Een nobel streven. Maar het maakt veel tongen los. Het leidt bij sommige opdrachtgevers zelfs tot een opstandige sfeer. […]

De nieuwe Aanbestedingswet kent een clusterverbod. Het zal u niet ontgaan zijn. De trend van het steeds maar grootschaliger aanpakken van werken, leveringen en diensten moest worden gekeerd. Ten faveure van het midden- en kleinbedrijf (mkb). Een nobel streven. Maar het maakt veel tongen los.

Het leidt bij sommige opdrachtgevers zelfs tot een opstandige sfeer. ‘Ze’ hebben er weer niks van begrepen in Den Haag. ‘Ze’ hebben hun oren laten hangen naar de wensen van de mkb-lobby. En als je de tekst uit wet en Gids Proportionaliteit bekijkt, is die reactie ook wel te begrijpen.

Hoe ver gaat immers een clusterverbod? Is het een verplichting om elk onderdeeltje dat je separaat in de markt zou kunnen zetten, ook daadwerkelijk apart aan te besteden? Moet je de renovatie van een beweegbare brug uiteenrafelen in een bouwkundig, een civieltechnisch, een werktuigbouwtechnisch en een elektrotechnisch bestek? En moeten dit dus vier aanbestedingen worden die vervolgens niet op elkaar aansluiten? Wat mij betreft is het antwoord hierop volmondig ‘nee!’.

Waar de anti-clusterbepaling voor bedoeld is, is de praktijk waarbij binnen een regio zes van dergelijke bruggen in één aanbesteding worden gebracht. En waarbij als ervaringseis wordt gesteld dat er in de afgelopen 5 jaren tenminste drie van dergelijke opdrachten verricht moeten zijn. In dat laatste voorbeeld zal het ieder duidelijk zijn, dat het mkb op achterstand wordt gezet door de clustering. Zonder goede motivering is dat dan ook niet meer mogelijk vanaf 1 april.

Maar laten we niet doorschieten met zijn allen. ‘Logische’ eenheden moeten gewoon behouden kunnen blijven. Een brug is wat mij betreft een logische eenheid. Wat er ook in de wet staat. Of in de Gids. De doelmatigheid van de inkoop mag er immers niet onder lijden. Maar, zoals bij zoveel afwegingen en aanwijzingen in de nieuwe wet en de gids: het geeft stof tot nadenken. Wikken en wegen.

En daarin ligt de sleutel van het succes. Wanneer er veel is nagedacht, is de kans op een goede oplossing immers het grootst. En daarmee slechten we dus ook de anti-clusterbarrière!

Reageer op dit artikel