artikel

Het wordt een geweldig vernieuwend jaar

bouwbreed

Het wordt een geweldig vernieuwend jaar

Massaproducten worden consumenten niet meer door de strot gedrukt. De producent heeft louter uit te voeren wat de consument wil, blijkt Menno Lammers vooruit.

De noodzaak om in 2013 nieuwe concepten en business-modellen te ontwikkelen om de burger-/klantwaarde te vergroten en de continuïteit te borgen, wordt nog groter. Voorsorteren op de toekomst om gedeelde waarde te creëren is noodzakelijk.

Op 21 december 2011 beschreef ik in Cobouw een aantal ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie, klantwaarde en organisatie-/brancheontwikkelingen. Teruglezend vind ik dat we een slag hebben gemaakt in ons bewustzijn en is er meer ruimte gecreëerd voor en door ‘dwarsdenkers’. Voor mij een fantastisch gevoel. Trendwatcher Adjiedj Bakas voorspelt – 75 procent van zijn voorspellingen voor 2012 zijn uitgekomen – dat 2013 het jaar van de doorbraakinnovaties en nieuw ondernemerschap wordt. Volgens mij wordt 2013 een geweldig vernieuwend jaar.

De maatschappelijke veranderingen worden veroorzaakt door technologie, globalisering, demografie en levensduur, samenleving en energiebronnen. In 2013 bouwen we verder aan een connected samenleving, gedreven door nieuwe technologieën die burgers en consumenten in staat stellen hun lokale ecosystemen vorm te geven binnen een mondiale economie. Deze digitale revolutie zorgt er voor dat steeds meer producten goedkoop en op de individu gericht worden gemaakt. De burger trekt daarbij aan de touwtjes. Zelf huizen en tuinen ontwerpen in 3D en goedkoop huizen bouwen met nieuwe goedkope materialen. Doktertje spelen doen we thuis met een app (QuantifiedSelf) en we verlengen onze levensduur. Het is een strategische revolutie met een complete ketenomkering. Massaproducten – zoals de Vinexwijken – worden niet meer door de strot van de consument gedrukt, maar de producent heeft louter uit te voeren wat de consument wil. Organisaties zullen kameleonistische organisaties worden. Zich constant aanpassen aan veranderingen in hun omgeving. De consument gaat de economie bepalen. Tot in het extreme. De consument wordt deels ook zelf producerend (prosument) en organisaties zijn louter volgend.

Human capital

Mensen maken het verschil in een organisatie, niet de structuren en procedures. Tenslotte bestaat een organisatie uit dialogen tussen mensen en is ‘de organisatie’ slechts een juridische en administratieve entiteit. In de oude economische theorieën worden mensen in organisaties vaak geduid als werknemers of human capital. Een van de drie productiefactoren die een vervangbaar middel zijn, homogeen en uitwisselbaar. Deze theorie kunnen we ons niet (meer) permitteren gezien alle maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen waar we voor staan. We zullen vitaler, creatiever en flexibeler moeten worden. In de komende jaren gaan meer individuen zich bevrijden van de hiërarchische systemen die gebaseerd zijn op controle en ongelijkheid. In deze ‘platte maatschappij’ kiezen mensen voor autonomie, zingeving en respect voor elkaars vakmanschap. We gaan een omslag inzetten van human capital naar social value.

In de afgelopen jaren zijn er interessante business-modellen bijgekomen, zoals bij materiaalintermediair FLOOW2 waar het inschrijven van je materieel gratis is en betalen organisaties alleen voor het plaatsen van advertenties voor hun materieel en aanvullende diensten. Lego werkt onder andere op basis van co-creatie. Consumenten mogen hun eigen ontwerpen uploaden waarbij Lego de beste in productie neemt. De uitverkorenen krijgen 5 procent royalty over de verkopen. Of sociaal ondernemer Nika Water Company. Die verkoopt gebotteld water in de VS. De volledige winst wordt gebruikt om mensen in ontwikkelingslanden aan schoon water te helpen. Het is dan ook de uitdaging om maatschappelijke trends te verbinden met innovaties waarbij de juiste talenten en nieuwe business-modellen en concepten noodzakelijk zijn. Een verandering van het business-model – hoe een organisatie gedeelde waarde creëert – opent namelijk nieuwe perspectieven. We zullen waarde moeten herdefiniëren en op zoek gaan naar het creëren van gedeelde waarde (economisch, ecologisch, sociaal-maatschappelijk) voor alle stakeholders. In 2013 zal er meer gezocht worden naar nieuwe concepten en business-modellen, de in 2012 opgestarte projecten Lincubator en NiaNesto zijn daar prachtige voorbeelden van.

Laat u dan ook niet vangen of kapot maken door uw oude business model. Werk aan het verhogen de vitaliteit en het vergroten van het innovatieve vermogen, door het inspelen op trends en verbinding te maken met mensen en (hun) talenten. Maak van 2013 een geweldig jaar!

Menno Lammers, BOO|s|T Business Innovation

Reageer op dit artikel