artikel

Bouwers olympisch park behaalden goud

bouwbreed

Het is niet allemaal kommer en kwel in de bouw. Uit Groot-Brittannië komt goed nieuws,vindt Jan Warning.

In de laatste dagen van december is er aan jaaroverzichten geen gebrek. Somberheid heerst als het gaat om de bouw. Ook wat betreft de veiligheid: overzichten van de Inspectie SZW, Aboma en Arbouw laten zien dat dat het aantal ongevallen in de bedrijfstak onverminderd hoog is. Twee rapporten van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over dramatische incidenten maken glashelder dat de veiligheidscultuur moet verbeteren. En afgelopen vrijdag in Eindhoven wordt wederom het instorten van een vloer een werknemer fataal.

Maar er is ook goed nieuws, al komt dat uit het buitenland. Dit jaar zijn voor het eerst bij de bouw van een olympisch park geen dodelijke slachtoffers gevallen. In 2004 in Athene vielen er nog veertien doden, in 2008 in Beijing waren dat er ten minste tien. Dat vraagt om een nadere analyse van veiligheid tijdens de bouw van het olympisch park in London. Met name van het melden en analyseren van bijna-ongevallen kan Nederland nog wat leren.

Aan de bouw van het olympisch park is ruim zes jaar gewerkt. Het is een van de grootste bouwprojecten in de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk. Voordat met de bouw van de stadions en andere voorzieningen wordt begonnen, moet er bijvoorbeeld een grootscheepse bodemsanering plaatsvinden, waarbij twee miljoen kubieke meter grond is geruimd. Naast de bouw van stadions en andere gebouwen zijn er ook nog eens vierduizend bomen geplant en is er moderne infrastructuur ontwikkeld. In totaal hebben er 30.000 mensen aan het olympisch park gewerkt, met op het hoogtepunt van de werkzaamheden een piek van zo’n 12.000 werknemers.

Vanaf het begin van de werkzaamheden plaatst de Olympic Delivery Authority veilige werkomstandigheden hoog in het vaandel. Geld speelt geen rol als het gaat om veiligheid. Maar de deadline, de opening van de Spelen, is heilig. Er vindt overleg plaats met de aannemers over de veiligheidscultuur. Een grote rol is weggelegd voor het melden en registreren van ongevallen en bijna-ongevallen.

Allereerst wordt aan de betrokken werknemers het belang van het melden van bijna-ongevallen voorgehouden. In een training wordt duidelijk gemaakt wat er wordt verstaan onder een bijna-ongeval en welke informatie nodig is als dit wordt gemeld. Belangrijk is dat mensen die een bijna-ongeval rapporteren ook vrijwel meteen een terugkoppeling dienen te krijgen wat er met de melding is gebeurd. Zonodig moet direct actie worden ondernomen om het gebrek te verhelpen. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet in de bedrijfstak.

Belangrijke voorwaarde is het melden van bijna-ongevallen in een veilige omgeving moet kunnen gebeuren. De melder wordt anders al snel beschouwd als een lastpak of criticaster.

Aan het bouwplaatspersoneel worden ‘don’t walk by’ kaarten uitgedeeld waarop desgewenst anoniem bijna-ongevallen kunnen worden gemeld. Een aannemer gaat ertoe over om voor elke ingevulde kaart een beloning van één pond te besteden aan een goed doel. In totaal wordt 6000 pond aan dit goede doel gedoneerd.

De aandacht mag vervolgens niet verslappen. In London worden tijdens trainingen meldingen besproken en de vervolgacties geëvalueerd. Het feit dat duidelijk wordt hoe meldingen worden opgepakt, leidt tot kwalitatief betere meldingen.

In Nederland zien we dat verschillende bouwondernemingen werk maken van het melden van bijna-ongevallen. Een bijkomend voordeel is dat niet meer hoeft te worden gezocht naar onderwerpen voor de toolboxmeetings . Een bijna-ongeval is het onderwerp voor de volgende toolbox.

Enkele weken geleden heeft Arbouw Bouwongeval.nl gelanceerd. Een digitaal hulpmiddel waarmee elk bedrijf ongevallen en bijna-ongevallen eenvoudig kan registreren. De gebruiker krijgt vervolgens advies hoe een volgende keer het incident kan worden voorkomen. Het zou een goede zaak zijn als de bedrijfstak dit instrument gebruikt om bijna-ongevallen te registreren en te bespreken.

De ervaringen met de bouw van het olympisch park hebben zich uitbetaald in goede public relations. Al voor de openingsceremonie haalde Londen het eerste goud binnen. Inmiddels zijn we een half jaar verder. Het blijkt dat bedrijven makkelijk in oude gewoonten terugvallen. Zo blijkt ook in de bouw dat het moeilijk wordt om een gouden medaille te prolongeren.

Reageer op dit artikel