artikel

TIS een vreemdeling zeker?

bouwbreed Premium

Faalkosten blijven een groot probleem in de bouwbranche. Uiteraard zullen fouten nooit helemaal uit te sluiten zijn.

Daarvoor zijn veel bouwprocessen gewoonweg te complex en nemen er te veel partijen er aan deel. Toch pleit ik ervoor om nog een extra partij in het proces mee te nemen: een Technische Inspectie Service (TIS). Een partij die deskundig en onafhankelijk de constructieve veiligheid van bouwwerken bewaakt.

TIS bestaat in het buitenland al vele jaren en kreeg in Nederland sinds de jaren ’90 enige bekendheid. De laatste jaren is de behoef- te groeiende doordat zowel private als publieke opdrachtgevers zich meer en meer beperken tot hun primaire taken. Men wil een bouwwerk, maar het ontbreekt steeds vaker aan technische expertise om dat bouwwerk zelf te kunnen ontwerpen en te bouwen.

Ik denk dat er in de toekomst alleen maar meer behoefte zal ontstaan aan TIS, omdat de kennis en ervaring bij veel opdrachtgevers zal afnemen. Aan de ene kant door de vergrijzing en aan de andere kant ook door de crisis die financiële en dus ook personele consequenties zal hebben.

Hierdoor lopen de betrokken partijen steeds vaker risico’s op faalkosten, juridische discussies en reputatieschade. Er is dus behoefte aan een externe keuring of inspectie, die met gezag op basis van deskundigheid spreekt en volledig onafhankelijk is.

Het mooie van de TIS is dat bij de ontwikkeling van dit ‘systeem’ de bouwbranche en de verzekeringsbranche daadwerkelijk samen hebben gekeken naar een juiste oplossing.

De bedrijven die al werken met TIS zijn erg tevreden. Toch kan niemand nog zeggen of het aantoonbaar de faalkosten reduceert en of het aantoonbaar de veiligheid vergroot.

Juist in een branche in crisis is dit van belang. Ik hoop dan ook dat er snel wetenschappelijke cijfers worden gepresenteerd die aantonen wat de ervaringsdeskundigen als zeggen, TIS loont. Hierdoor zullen bedrijven meer genegen zijn naar de lange termijn te kijken en in te zien dat de kosten voor de baten uit dienen te gaan.

Natuurlijk is TIS geen ‘goedheiligman’, maar het te blijven zien als een vreemde is een gemiste kans. Voor alle partijen.

Reageer op dit artikel