artikel

Stress van werknemer is deels te beïnvloeden

bouwbreed

Het vertrouwen in de toekomst onder werknemers in de bouwnijverheid is sinds 2005 niet zo laag geweest. De onzekerheid leidt regelmatig tot psychische klachten. Jan Warning raadt werkgevers aan, open en helder over de positie van het bedrijf te communiceren. Dat helpt om de kopzorgen van werknemers te verminderen.

Je zou bijna Cobouw niet meer open durven slaan. Met regelmaat bericht deze krant over bedrijven die in de rode cijfers komen, faillissementen of grote groepen werknemers die worden ontslagen. Het gaat slecht met de bedrijfstak. Het is daarom begrijpelijk dat werknemers zich meer zorgen maken over hun toekomst dan enkele jaren geleden. De PAGO-gegevens van Arbouw bevestigen dit. Een op de vijf werknemers in de bouwnijverheid vindt dat het werk onvoldoende zekerheid biedt. Eén op de tien werknemers slaapt slecht. Een vergelijkbaar aantal is vaak somber en neerslachtig. Tien procent heeft moeite met de concentratie. De afgelopen zeven jaar zijn deze percentages niet zo hoog geweest.

Verband

Ook de psychische klachten onder werknemers nemen toe. Vijftien procent van de werknemers heeft last van stress. De afgelopen twee jaar is dit percentage met een kwart gestegen.

Het ligt voor de hand dat er een verband is tussen de huidige onzekere omstandigheden en het psychisch welbevinden van werknemers. Werknemers maken zich zorgen. Daardoor liggen ze vaker wakker. De volgende dag komen ze niet uitgerust op hun werk en ze kunnen zich moeilijk concentreren. Dit heeft negatieve gevolgen voor de veiligheid en het ziekteverzuim.

De bedrijfstak heeft het al moeilijk genoeg en zit niet te wachten op meer werknemers met stressklachten. Werknemers moeten hun energie besteden aan mooie nieuwbouw en goed onderhoud, niet aan piekeren.

Is de mate van stress in tijden van onzekerheid is wel te beïnvloeden? Het antwoord is gedeeltelijk ‘ja’. Door goede communicatie is onzekerheid niet geheel te voorkomen, maar blijft wel beheersbaar.

Een belangrijke regel is dat onzekerheid onder ogen moet worden gezien. Niet voor niets begint deze beschouwing met de zin ‘je zou bijna Cobouw niet open durven slaan’. Mensen hebben namelijk de neiging om net te doen alsof er geen slecht nieuws is. Door slecht nieuws niet onder ogen te zien lijkt het alsof de gebeurtenissen niet hebben plaats gevonden. Je hoeft er dan ook niet over te piekeren. Maar die onzekerheid laat zich niet wegstoppen. Tijdens die slapeloze nacht komt het terug en lijkt het voor de werknemer allemaal nog veel erger.

Ook de werkgevers hebben de neiging om onzekerheid weg te stoppen. Uit onderzoek blijkt dat ze pas op een laat moment slecht nieuws communiceren met werknemers. En ondertussen doen ze alsof er niets aan de hand is. Maar dat lukt natuurlijk niet, want werknemers voelen de problemen vaak heel goed aan. Door de gebrekkige communicatie maken werknemers zich veel meer zorgen dan nodig was geweest.

Een raad voor werkgevers is dus om zoveel mogelijk openheid over de positie van het bedrijf te betrachten. Ook als lang niet alle aspecten duidelijk zijn is het wenselijk om werknemers op hoofdlijnen op de hoogte te houden.

Ontslagen

Tenslotte is het mogelijk dat er in een bedrijf ontslagen vallen. Het is goed gebruik dat de werkgever dan zorg heeft voor de werknemers waarvan afscheid wordt genomen. Maar vaak heeft hij geen oog voor degenen die mogen blijven. Uit onderzoek blijkt dat de werknemers die achterblijven vaak met een schuldgevoel kampen. Het is dus van belang dat de werkgever ook aandacht besteedt aan de werknemers die na een ontslagronde kunnen blijven.

Helder, open en zakelijk communiceren helpt dus om kopzorgen bij werknemers te verminderen. Met minder slapeloze nachten kan men meer energie besteden aan het werk. En dat helpt om de bedrijfstak weer uit het economisch dal te halen.

Reageer op dit artikel