artikel

Productontwikkeling na de recessie?

bouwbreed

De Nederlandse bouw moet nog even voortploeteren. Export is een compensatie voor de verstokte Nederlandse markt. Maar dan moet je naam en een goed product hebben. En niet xenofoob zijn. Je moet contacten opbouwen en dat kost tijd. In export is toelevering flexibeler dan bouwers. Een groot deel van toelevering is reeds in buitenlandse handen. […]

De Nederlandse bouw moet nog even voortploeteren. Export is een compensatie voor de verstokte Nederlandse markt. Maar dan moet je naam en een goed product hebben. En niet xenofoob zijn. Je moet contacten opbouwen en dat kost tijd. In export is toelevering flexibeler dan bouwers. Een groot deel van toelevering is reeds in buitenlandse handen. Daar is de kans groot dat in Nederland gesaneerd wordt, terwijl de buitenlandse werkmaatschappijen verder gaan en dat er pas na de recessie weer volledig op de Nederlandse markt gefocust wordt.

Is het niet slimmer nu al na te denken wat na de recessie nodig zal zijn? Waarbij de traditionele waarde van Nederland als tolerant en open land wordt benut, waar internationale tendensen snel worden opgemerkt en uitgewerkt? Al een generatie lang weet ik dat met nieuwe ontwerpen voor constructies of componenten, nauwelijks passend in bestaande normen, volop en met succes kan worden geëxperimenteerd, terwijl dat in het buitenland nauwelijks mogelijk is. Voor componentontwerpen en productontwikkelen is Nederland een vrij en tolerant land. Maar je moet wel hoogstaande engineering hebben om van een crazy idea een betrouwbaar product te maken. Dus productontwikkeling vanaf de ideefase van Els Zijlstra’s Materia tot geëngineerde certificatie van de Brave New World . Gebruik de engineering- slimheid door nu na te denken over producten die na de recessie worden gevraagd, laat die ontwikkelen, maak prototypen en zoek eerstelingen. Lees opnieuw de literatuur van productontwikkeling en houd de ogen open.

Na high tech en free form wordt energetic architecture de verzamelnaam waarop de TU Delft zich technisch wil richten. Dat kan leiden tot producten die het energieverbruik tijdens het produceren en bouwen minimaliseren ( embedded energy ), maar ook het energieverbruik en energieverlies tijdens gebruik van gebouwen (minimale ‘exergie’). Over zeven jaar is het alweer 2020, dan moet alle nieuwbouw energieneutraal zijn. Die renaissance in productontwikkeling kan heel goed en zal ook deels branchegewijs plaatsvinden. Eerst in een gezamenlijk platform, daarna individueel. De koepels van toelevering kunnen zich daarin actief opstellen en dat organi-seren. Bouwtechnologie TU Delft doet mee.

Reageer op dit artikel