artikel

Hybride auto voorziet gebouw van energie

bouwbreed

Elektrische en hybride auto’s kunnen in de toekomst hun overtollige energie leveren aan gebouwen. Andersom geldt dat duurzaam opgewerkte energie teruggeleverd kan worden aan gekoppelde voertuigen. Volgens Arjan van Timmeren biedt dit grote financiële mogelijkheden.

Een belangrijke ontwikkeling met betrekking tot de energievoorziening van de komende jaren is dat de elektriciteitsvraag per huishouden tot 2050 naar verwachting met ongeveer 50 procent toe zal nemen. Tegelijkertijd is de verwachting dat diverse duurzame bronnen in dezelfde periode aanzienlijk in prijs zullen dalen. Dat blijkt nu al. Met name de optie van zonne-energie is hierbij van belang om te noemen.

Competitief

Deze optie geldt nu nog als duur maar is naar verwachting binnen één à twee decennia competitief, met tussen 2015 en 2020 al zogenaamde ‘gridparity’ (consumentenprijs per kWh gelijk aan de belaste stroom uit het stopcontact van 0,21€/kWh).

Aangezien het één van de weinige bronnen vormt zonder noemenswaardig ‘schaalvoordeel’, zal deze optie naast de gebruikelijke grote schaaltoepassingen van energie-systemen naar verwachting ook meer decentraal toegepast gaan worden. Dit leidt enerzijds tot een grotere lokale beschikbaarheid van elektriciteit, anderzijds tot grotere pieken en dalen in de energievoorziening. Hier dient op enige wijze op ingespeeld te worden via het introduceren van opslagsystemen en energie uitwisseling met andersoortige systemen.

De introductie van elektrisch wegvervoer vormt hierbij een belangrijke ontwikkeling en potentie. Naast diverse andere redenen is de achtergrond van de ontwikkeling dat elektrisch vervoer de meest waarschijnlijke route vormt naar verdergaande duurzame mobiliteit (waterstof e.d.) vanwege de grote energie-efficiëntie, de goede effecten op de lokale luchtkwaliteit (PM10/fijn stof, CO 2 en NOX) en de geringere geluidsproductie. Met name de laatste twee spelen in relatie tot de gebouwde omgeving. Introductie van elektrische voertuigen biedt aanleiding voor veranderingen in stedelijke typologieën, straatprofielen en meer op gebouwschaal bijvoorbeeld bij inpandige parkeervoorzieningen (minder of geen mechanische luchtbehandeling) en koppeling aan gebouw(gevels).

De verwachting is dat al in 2020 circa 40 tot 50 procent van de verkoop van nieuwe auto’s elektrisch of hybride zal zijn. De elektriciteitsopslagcapaciteit in auto’s is 20 tot 40 kWh/auto; dit is twee tot vier keer de dagelijkse vraag.

Fluctuaties

Deze overtollige energie aan auto’s kan worden geleverd aan gebouwen en vice versa geldt dat (duurzaam opgewekte) energie op of in gebouwen teruggeleverd kan worden aan gekoppelde voertuigen. Het juist aansturen van het oplaadgedrag van auto’s kan fluctuaties op het elektriciteitsnet uitmiddelen en eventueel kan opslagcapaciteit van voertuigen zelfs als buffer gebruikt worden op piekmomenten. Deze buffering wordt des te belangrijker wanneer wind- en (met name) zonne-energie op grote schaal hun intrede gaan doen, maar zou ook vandaag de dag al grote (financiële) mogelijkheden bieden.

Prof.dr.ir. Arjan van Timmeren

TU Delft, Environmental Technology & Deign

 

Reageer op dit artikel