artikel

Commentaar / Gitzwart

bouwbreed

De politiek – en in dit geval de regeringspartijen – hebben zich wederom van hun slechtste kant laten zien. Wat vrijwel iedereen al aanvoelde bij lezing van het regeerakkoord, te weten dat de corporatiesector heel hard aangepakt wordt, is onderbouwd met cijfers van het Centraal Fonds Volshuisvesting (CFV).

Voor maar liefst 41 corporaties dreigt faillissement en 110 corporaties hebben geen geld meer om te investeren.

Daar wilden de oppositiepartijen wel eens een debat over voeren, voordat er gestemd wordt over de kabinetsvoorstellen die de corporatiesector op termijn 2 miljard euro per jaar kosten. VVD en PvdA houden dat, tegen alle ongeschreven parlementaire regels in, op dit moment tegen. De regeringspartijen houden het erop dat de cijfers van het Centraal Planbureau de waarheid zijn. Deze cijfers tonen een veel minder dramatisch beeld dan die van het Centraal Fonds Volkshuisvesting en eerder al Ortec Finance.

Alsof dit alles nog niet erg genoeg is, heeft nu het Waarborgfonds Sociale Woningbouw besloten om bij alle deelnemers de borging van de financieringsbehoefte (investeringen en herfinancieringen) tot en met het jaar 2013 te beperken. Dat betekent voor de financiers een verhoging van het risico bij het verstrekken van leningen en dus een hogere rente voor de corporaties. Dat is de zoveelste klap voor de investeringsmogelijkheden van de sociale huursector.

Verantwoordelijk minister Stef Blok (wonen) houdt vooralsnog zijn mond dicht. In een brief aan de Tweede Kamer beloofde hij begin deze week binnen enkele dagen zijn standpunt te geven op de berekening van het CFV. De hoop is uiteraard dat het kabinet op zijn schreden terugkeert wat de verhuurdersheffing betreft. Gebeurt dat niet, dan zullen de toch al donkere wolken boven de bouwsector gitzwart kleuren.

Gezien de houding van de regeringsfracties en de wetenschap dat een miljardengat in de overheidsfinanciën wordt geslagen als het kabinet zijn beleid aanpast, is de kans op bijstelling van de plannen niet erg groot. Het kabinet laadt hiermee wel een steeds grotere verantwoordelijkheid op zich voor het teloorgaan van een hele sector.

Reageer op dit artikel