artikel

Valse concurrentie

bouwbreed Premium

De bouwsector heeft het moeilijk. Dagelijks moeten bedrijven noodgedwongen de deuren sluiten en hun medewerkers ontslaan. Er is echt sprake van een kille sanering. De crisis houdt nu al vier jaar aan. Het vet is van de botten en het is voor velen slechts een kwestie van overleven geworden. Er is simpelweg teveel capaciteit in […]

De bouwsector heeft het moeilijk. Dagelijks moeten bedrijven noodgedwongen de deuren sluiten en hun medewerkers ontslaan. Er is echt sprake van een kille sanering. De crisis houdt nu al vier jaar aan. Het vet is van de botten en het is voor velen slechts een kwestie van overleven geworden. Er is simpelweg teveel capaciteit in de markt, zeker gezien het geringe aantal projecten dat op de markt komt. En ook moeten we helaas constateren dat overheden en opdrachtgevers innovaties, goede ideeën en geweldige visies vanuit de sector onvoldoende oppakken. Op de laagste prijs sturen blijft voor veel opdrachtgevers blijkbaar de gemakkelijkste weg.

Maar daarmee moeten we in deze tijd wel oppassen. Natuurlijk, competitie daagt uit, het scherpt de geest, maakt het beste in je los als ondernemer, bedrijf, vakmens of bouwpartner. En er mag ook best sprake zijn van stevige concurrentie. Maar die moet wel gebaseerd zijn op de juiste uitgangspunten. Alleen een kat in het nauw maakt nu eenmaal rare sprongen. In mijn omgeving tekent zich namelijk een beeld af van valse concurrentie. Bijvoorbeeld door bedrijven die zich niet meer zo strak aan de cao-afspraken houden, een loopje nemen met de arbowetgeving of zich onttrekken aan convenanten. En ik zie toezichthouders en opdrachtgevers die hier deels in meegaan door zaken oogluikend toe te staan of er niet echt tegen optreden. Ook al omdat zij een belang hebben in de vorm van een lagere prijs.

Een faire competitie kent altijd winnaars en verliezers. Maar op het moment dat er door middel van valse concurrentie wordt gewonnen, zijn er alleen maar verliezers. Want uiteindelijk schaadt het de gehele bedrijfstak die volgens de publieke opinie weer wat heeft aangerommeld. Laten we daarom allemaal, overheid, opdrachtgevers en bouwpartijen, niemand uitgezonderd onze verantwoordelijkheid hierin nemen, en samen investeren in een betere toekomst.

Reageer op dit artikel