artikel

Snel werk maken van energiebesparing

bouwbreed

Nederland loopt achterop bij het gebruik en stimuleren van energiebesparing en duurzame energie. Dat is merkwaardig, vinden Rard Rijcken en Hans Schoolderman. Het nieuw te formeren kabinet moet daarom zo snel mogelijk werk maken van energiebesparing bij bestaande woningen door financiële en juridische obstakels weg te nemen. Energiebesparing loont, maar de woningeigenaar moet in de praktijk nog wel verleid worden. Door bijvoorbeeld financieringsdrempels weg te nemen bij het isoleren van woningen, hoogrendementsketels en toepassen van zonne-energie. Het nieuw te vormen kabinet moet daarom vol inzetten op woningeigenaren om tegen een lage rente een lening af te sluiten met een nationaal energiebesparingsfonds. Dit fonds zorgt voor het wegnemen van drempels voor goedkope financiering . De lening wordt afbetaald via de energierekening.

Achterop

Nederland loopt achterop bij het gebruik en het stimuleren van energiebesparen en duurzame energie. De ambitieuze energiebesparingsdoelstelling – in 2020 20 procent minder energieverbruik en 14 procent duurzame energie – is nog ver weg. Voor woningen betekent 20 procent energiebesparing een jaarlijkse besparing gelijk aan het gasverbruik van circa 950 duizend Nederlandse gezinnen.

Tot op heden wil het met de energiebesparing bij bestaande woningen nog niet lukken. En dat is merkwaardig. Uit onderzoek blijkt dat bij circa 1 miljoen Nederlandse koopwoningen energiebesparingsmaatregelen zoals vloer- en spouwmuurisolatie en HR-ketels eenvoudig kunnen worden gerealiseerd. De investering verdient zich binnen een periode van maximaal twee tot maximaal tien jaar terug. Voor de consument leidt dit direct tot verlagen van de energierekening en verbetering van het wooncomfort. Voor de BV Nederland betekent dit een stimulans van de werkgelegenheid en minder afhankelijkheid van gasleveringen uit bijvoorbeeld Rusland. En last but not least: het leidt tot een blijvende reductie van CO 2 -uitstoot.

Als het zo mooi lijkt te zijn, waarom komt het dan niet vanzelf op gang? Energiebesparing is vandaag de dag een low interest product voor de consument: de investering in energiebesparing concurreert met andere bestedingsdoelen zoals de vakantie en andere uitgaven. Energiebesparing loont, maar de consument moet blijkbaar nog verleid worden.

Initiatieven uit het verleden zijn onvoldoende succesvol gebleken. Een belangrijk obstakel voor woningeigenaren is financiering. Energiebedrijven, banken en de bouw-, installatiesector en de technologiesector hebben daarom de handen ineengeslagen om een Nationaal Fonds Energiebesparing op te zetten. Dit fonds zorgt voor goedkope financiering voor energiebesparing, waarbij de consument de lening terugbetaalt via zijn energierekening. Hiervoor is het wel wenselijk dat energieleveranciers worden vrijgesteld van de kwalificatie ‘kredietbemiddelaar’ in het kader van de Wet financieel toezicht.

Geen subsidie

Het fonds is revolverend. Dat betekent dat het fonds zichzelf bedruipt. Er komt geen subsidie aan te pas. Actieve overheidsparticipatie is dus aantrekkelijk voor de overheid, maar ook strikt noodzakelijk voor grootschaligheid.

In de Begroting 2013 is budget gereserveerd voor een revolverend fonds. Met dit budget kunnen jaarlijks circa 30.000 woningen zuiniger worden gemaakt. Hiermee halen we de gestelde doelstellingen niet!

De marktpartijen roepen het nieuw te formeren kabinet op om snel gezamenlijk de handen in een te slaan en grootschalig werk te maken van energiebesparing bij bestaande woningen door financierings- en juridische obstakels weg te nemen.

Reageer op dit artikel