artikel

Macht corrumpeert

bouwbreed Premium

Macht corrumpeert of een variant daarop, macht erodeert, is maar al te goed bekend in het huidige tijdsgewricht. Het is een van de redenen geweest voor de commissie-Tabaksblatt om de zittingsduur van leden van de raad van bestuur te beperken tot termijnen van vier jaar. Commissarissen en aandeelhouders kunnen dan kijken of het wenselijk is […]

Macht corrumpeert of een variant daarop, macht erodeert, is maar al te goed bekend in het huidige tijdsgewricht. Het is een van de redenen geweest voor de commissie-Tabaksblatt om de zittingsduur van leden van de raad van bestuur te beperken tot termijnen van vier jaar. Commissarissen en aandeelhouders kunnen dan kijken of het wenselijk is een topman/-vrouw te herbenoemen.

In het verenigingsleven is het eveneens een bekend fenomeen. Bestuursleden hebben dikwijls een maximaal aantal termijnen dat zij mogen aanblijven. Terecht ook, het zou heel slecht zijn als iemand z’n leven lang een club bestuurt omdat de grenzen tussen clubbelang en eigen belang in de loop der tijd vervagen. In organisatieland kent men het fenomeen ook vaak.

Waarom is het in de politiek dan onbekend, zo vraagt een argeloze lezer zich direct af. Akkoord, politieke partijen doen wel eens hun best om Tweede Kamerleden slechts twee termijnen te laten zitten, maar dat geldt niet voor gemeenteraadsleden, wethouders en provinciale bestuurders.

De vraag is ineens weer actueel of dat niet moet gebeuren. De affaires Hooijmaijers en Van Rey tonen schrijnend aan dat integriteitsvraagstukken lastig zijn en blijven. Dan moet je mensen ook niet in positie brengen dat er zelfs maar een schijn van belangenverstrengeling kan ontstaan. Natuurlijk zijn beide heren onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Maar alleen de schijn is al slecht voor de politiek die toch al steeds minder populair wordt.

Er is natuurlijk een methode om de politiek op dit vlak heel snel actie te laten ondernemen. Het Openbaar Ministerie moet dan simpelweg aankondigen dat het een onderzoek start naar Mark Rutte als leider van een criminele organisatie. Moet je eens zien hoe snel dan ineens regelgeving van de grond komt.

Intussen leiden dit soort affaires wel af van belangrijker zaken in ons land. En dan is de vraag hoe we kunnen herstellen van de klappen van de afgelopen jaren. De voorspelde lastenverzwaringen bieden weinig perspectief daarop.

Reageer op dit artikel