artikel

installatie: Zorg wordt groeimarkt

bouwbreed

Van de economische pagina’s in de kranten worden wij de laatste tijd niet al te vrolijk. Ook de installatiebranche ontkomt niet aan de heersende laagconjunctuur. Toch zijn er ook in deze tijd kansen voor installateurs die inspelen op maatschappelijke veranderingen.

De zorg is bijvoorbeeld een markt die de komende jaren explosief gaat groeien, zegt nu ook het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). De onderzoekers van het EIB verwachten dat de zorggerelateerde bouwproductie in 2030 verdubbeld zal zijn ten opzichte van de huidige productie. Maar niet alleen de nieuwbouw en renovatie van zorgvastgoed zitten straks in de lift. Volgens het EIB willen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en zijn zij bereid ook zelf te investeren in de noodzakelijke woningaanpassingen. Het nieuwe kabinet juicht dit toe. Volgens de opstellers van het nieuwe regeerakkoord is langer zelfstandig blijven wonen een van de mogelijkheden om de zorgkosten terug te dringen. Dankzij het levensloopgeschikt maken van woningen neemt de vraag naar intramurale zorg drastisch af en verdwijnen de wachtlijsten. Het aanpakken van bestaande woningen is geen vage toekomstdroom. Integendeel: de installatiebranche is nu al in staat om de technologie toe te passen die nodig is voor het realiseren van een levensloopgeschikte woning. In Woerden is in het gebouw van Opleidingsfonds OTIB een mini-woonwijk gebouwd waar de beschikbare oplossingen te zien zijn. De technische oplossingen zijn beschikbaar, proefprojecten hebben aangetoond dat de aanpak werkt. Het is daarom nu hoog tijd om op te schalen en honderdduizenden woningen in ons land levensloopgeschikt te maken. We moeten dan wel eerst het zogenoemde prisoner’s dilemma oplossen. Alle betrokken partijen zijn het erover eens dat het goed is om ouderen langer zelfstandig te laten wonen, maar zolang bijvoorbeeld een woningbouwvereniging geen belang heeft bij het doen van investeringen, blijven ouderen genoodzaakt om hun woning voortijdig te verlaten.

Onder het motto ‘nieuwe ronde, nieuwe kansen’ roept Uneto-VNI het nieuwe kabinet daarom op om samen met de bouw- en installatiebranche, ziektekostenverzekeraars en woningcorporaties de knelpunten weg te nemen bij het aanpassen van bestaande woningen. Bij een oplossing is iedereen gebaat. Want levensloopgeschikte woningen leveren straks niet alleen een miljardenbesparing op, maar ook een grotere kwaliteit van leven. En daar zijn we op den duur allemaal bij gebaat.

 

Ir. Marcel Engels

Voorzitter Uneto-VNI

Reageer op dit artikel