artikel

Commentaar / Grondbeleid

bouwbreed

De nadelen van actief grondbeleid zoals gemeenten dat voeren, worden met de dag duidelijker nu de woningmarkt op slot zit. Door stilgelegde ontwikkelingen lijden gemeenten miljoenenverliezen.

Royal Haskoning DHV berekende recentelijk nog dat gemeenten voor 1,1 miljard gronden in bezit hebben waar nog geen bestemming voor is. De vraag is of die er ooit zal komen. Bedragen van 2,5 tot 4 miljard aan mogelijke verliezen worden al genoemd. Niet voor niets is van diverse kanten uit de wetenschap geroepen dat gemeenten af moeten stappen van actief grondbeleid. Onder meer hoogleraar vastgoed- en gebiedsontwikkeling Erwin van der Krabben heeft dat recentelijk nog betoogd in deze krant. In ons omringende landen is het ook een vrijwel onbekend fenomeen. Daar kennen overheden faciliterend grondbeleid waardoor ze wel invloed hebben op de ruimtelijke ontwikkelingen zonder de risico’s van actief grondbezit. Het is uitgesloten dat een ander grondbeleid op korte termijn kan worden ingevoerd. Dat zou immers betekenen dat gemeenten hun gronden kwijt moeten raken, hetgeen in deze tijd niet zal lukken. Het gevolg is dat ontwikkelingen stil blijven liggen omdat geen ontwikkelaar nu grond wil kopen. Voor de korte termijn zijn er andere oplossingen nodig en ook mogelijk. Zo heeft de gemeente Amsterdam inmiddels besloten dat zij bouwgrond in optie geeft aan ontwikkelaars. Eerder al heeft Venray hetzelfde gedaan maar dan specifiek voor bedrijfsvestigingen. Het Amsterdamse model heeft als voordeel dat ontwikkelaars gewoon door kunnen gaan met hun werk zonder de loden last van grondbezit om hun nek. Op het moment dat de markt aantrekt, kan de bouw direct beginnen. Andere gemeenten zouden er goed aan doen dit voorbeeld te volgen.

Reageer op dit artikel