artikel

Woningcorporaties, ga ook op reis

bouwbreed

Voor de bouwvakantie hebben wij, binnen onze onderneming, een kennisuitwisseling gehad met externe deskundigen over de kaders waarmee woningcorporaties momenteel werken. De onzekerheden, de juridische aspecten, de politieke valkuilen en uiteraard de financiële spelregels waar zij mee kampen zijn allemaal de revue gepasseerd. Uitermate interessant om te weten voor welke uitdagingen corporaties staan. En zeer […]

Voor de bouwvakantie hebben wij, binnen onze onderneming, een kennisuitwisseling gehad met externe deskundigen over de kaders waarmee woningcorporaties momenteel werken. De onzekerheden, de juridische aspecten, de politieke valkuilen en uiteraard de financiële spelregels waar zij mee kampen zijn allemaal de revue gepasseerd. Uitermate interessant om te weten voor welke uitdagingen corporaties staan. En zeer nuttig omdat wij daar op kunnen anticiperen.

Ik heb het op deze plek al eerder gezegd, wij zijn ons als bouwondernemingen opnieuw aan het uitvinden. En dat geldt ook voor corporaties. De ontdekkingsreis die zij moeten maken gaat over de wijze van financierbaarheid van hun huisvestingprogramma’s, de verduurzaming van de bestaande voorraad en de nieuwbouwopgave. Maar het is ook een ontdekkingstocht naar een flexibeler dienstverlening, het aanbieden van nieuwe producten en huurders als klant aanspreken.

Ik zie dat momenteel al enkele corporaties voorzichtig het traditionele pad verlaten en zoeken naar wegen om deze ontdekkingsreis vorm te geven. En natuurlijk gaat dat gepaard met vallen en opstaan. De tocht begint echter bij het besef, dat het anders moet en ook kan. Door in dialoog te gaan met de bouwpartners en in een vertrouwde omgeving open te praten over de opgave. Maar bijvoorbeeld ook door geautoriseerde proeftuinen te organiseren. Proefprojecten waar men in gezamenlijkheid het doel vaststelt en elkaar de ruimte geeft en professioneel bijstuurt . We kunnen met z’n allen alleen veranderen als we projecten ook gezamenlijk anders aanpakken.

Natuurlijk, een vaste reisbeschrijving ontbreekt. Maar met betrouwbare reisgenoten sta je echter sterker en is de kans dat je je eindbestemming bereikt veel groter. Klassieke oplossingen om kosten te drukken en echte klantwaarde te creëren werken niet meer. Eigentijds samenwerken echter wel. Als er iets is dat de eerder genoemde kennisuitwisseling aantoonde, dan was het wel de noodzaak om echt te veranderen. Dus, beste corporaties: laten we samen reizen!

Reageer op dit artikel