artikel

Vertrouwen in de bouwketen verhogen

bouwbreed

Het vertrouwen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers is gestegen. Dick van den Heuvel geeft adviezen hoe dit gestegen vertrouwen kan worden vertaald in dalende kosten in de bouw.

Eerder leerde ik op deze plek dat vertrouwen aan de basis staat van de piramide van Lencioni. In deze piramide worden de factoren benoemd die goed teamwork bepalen. Afgelopen zomervakantie leerde ik op de camping in ‘The speed of trust’ van Stephen M.R. Covey dat dit vertrouwen ook bepalend is voor de hoogte van de kosten van samenwerking. Gaat het vertrouwen omhoog, dan gaat de snelheid van samenwerking omhoog en de kosten omlaag. Beide punten zullen niemand verbazen. Ook geeft Covey aan in zijn boek dat enerzijds karakter (intentie en integriteit) en anderzijds bekwaamheid (capaciteiten en resultaten) dit vertrouwen bepalen.

Dieptepunt

Interessant is om te kijken hoe dit vertrouwen nu in de bouwketen zit. Het vertrouwen in de markt zit bij bouwondernemers op een dieptepunt. Dat zal niemand verbazen. Vertrouwen van werknemers in werkgevers is momenteel ook niet al te best: enerzijds worden nauwelijks vaste contracten gegeven, is er nauwelijks werk en anderzijds stijgen beloningen in de top. Gelukkig is het vertrouwen van opdrachtgevers en opdrachtnemers onderling gestegen volgens de monitor van Vernieuwing Bouw. Maar hoe kan dit gestegen vertrouwen vertaald worden in dalende kosten in de bouw? Want dalende kosten kunnen bij gelijkblijvende prijzen nog zorgen voor een sprankje hoop in deze sector in crisis. Graag geef ik mijn visie hierover gebaseerd op mijn ervaring als mkb-aannemer.

Vijf adviezen aan opdrachtgevers:

– Wees betrouwbaar, integer en transparant in alles: proces, samenwerking, toezeggingen (karakter). Hoe meer u wordt vertrouwd, hoe lager de proceskosten. Denk daarbij ook aan professioneel en onafhankelijk toezicht op uw organisatie met een lage incrowd factor.

– Zorg voor consistent overheidsbeleid bijvoorbeeld qua duurzaamheidseisen. De huidige willekeur in milieucertificaten zorgt voor een schrikbarende verhoging van certificerings- en dus samenwerkingskosten. Baseer dit ook op een integrale theorie en niet op snipperbeleid.

– Verlaag de transactiekosten door bijvoorbeeld de te overleggen documenten bij aanbestedingen te verlagen, maar ook documenten van tussenresultaten te beperken.

– Beloon de doelen die u zoekt. Zowel bij kinderen, als bij aannemers stimuleert dit positief gedrag. Denk bijvoorbeeld aan doorlooptijd, productverbetering, vermindering van overlast en beloon dit door bijvoorbeeld sneller te betalen, guller te betalen voor meerwaarde, of biedt binnen de gestelde grenzen extra werk.

– Certificeer ook uw eigen processen voor veiligheid (VCO) en kwaliteit (ISO 9001). Spreek daarmee dezelfde taal als uw opdrachtnemers en verlaag uw faalkosten. Borg tevens de kennis die u in uw organisatie nodig heeft om uw doelen te bereiken (bekwaamheid) en beperk uw afhankelijkheid van externe wisselende adviseurs.

Vijf adviezen aan opdrachtnemers:

– Wees betrouwbaar, integer en transparant in alles: zowel naar uw opdrachtgever als naar uw ketenpartners, zoals onderaannemers en leveranciers (karakter).

– Besteed niet alleen uit op prijs, want hierdoor ontbreekt ruimte voor proces- en productinnovatie. Innoveer in samenwerkingsprocessen door uw ketenpartners innovatief te selecteren, te belonen en betrek deze eerder in het proces.

– Wissel kennis uit met uw ketenpartners: dit verhoogt onderling vertrouwen en brengt de gezamenlijke toegevoegde waarde een stap verder.

– Verlaag transactiekosten door met meer vaste partijen te werken, waar er onderling professioneel vertrouwen heerst en verbeter de samenwerkingsprocessen door deze ter discussie te stellen, te meten en te verbeteren.

– Verminder uw faalkosten door te Bimmen, te standaardiseren en betere werkinstructies en vang omzetwisselingen niet op door te besparen op werkvoorbereiding, maar door flexpartners: te veel projecten worden onder tijdsdruk of door personeelswisselingen matig voorbereid.

Stappen

Wat ontbreekt zijn de adviezen voor de overige ketenpartners. In de praktijk blijkt het lastig aan ketenpartners uit te leggen, dat een ketenpartner meer verantwoording neemt voor het proces en resultaat. Trial and error zijn nodig om stappen te maken, mede omdat leren niet alleen met woorden gaat, maar vooral ook door doen. Ruimte geven om fouten te maken, is dan ook als hortus botanicusvoor het groeien van vertrouwen onontbeerlijk. En zolang dit leidt tot betere bouwappels, zal iedereen dit accepteren.

Reageer op dit artikel