artikel

Groots denken en kleinschaliger doen

bouwbreed

De verkiezingen zijn achter de rug en het is nu tijd voor informeren en sleutelen aan een stabiele groep politici die de kar moeten trekken. De bouwlobby heeft in de afgelopen periode haar standpunten over de bühne gebracht en zal dat ongetwijfeld ook de komende weken blijven doen. Helaas was er voor de sector in de verkiezingsprogramma’s weinig goed nieuws te ontdekken. Dus blijft de vraag actueel waar ze mee zullen komen.

Maar, is dat eigenlijk wel zo belangrijk? Wordt het belang hiervan niet wat overdreven? Mensen kunnen het allemaal niet meer zo goed volgen en worden wantrouwend. Men vocht voor vrijheid maar weet er vervolgens maar moeilijk mee om te gaan. De verzuiling was al afgebroken, de grote instituten zijn op afstand komen te staan en de politici weten de mensen met hun ongetwijfeld goede bedoelingen niet meer echt te raken. Deskundigen hebben ook hun maatschappelijke rol, maar weten de oplossing evenmin. Tegelijkertijd hebben mensen wel enige mate van houvast nodig in deze steeds veranderende maatschappij.

Ondertussen brengt de crisis mensen weer dichter bij elkaar. Het besef groeit dat men zelf de handen uit de mouwen moet steken en niet meer moet wachten op bijvoorbeeld antwoorden van de overheid. Zo zie ik momenteel steeds meer eigen initiatieven ontstaan van mensen die zelf de uitdaging oppakken. En vaak zijn die acties kleinschalig en lokaal gericht. Dan denk ik aan buurtactiviteiten, energiecorporaties, ruilhandel, collectief particulier opdrachtgeverschap-projecten maar ook aan het collectief inkopen van zaken.

Het is toch een serieus signaal over hoe de maatschappij aan het veranderen is. En is het wellicht ook een nieuwe uitdaging voor ons als vakbroeders in de bouwkolom? Een uitdaging bijvoorbeeld om eens groots te denken en kleinschaliger te handelen om onze klanten beter te bedienen!?

Reageer op dit artikel