artikel

De eed voor ingenieurs

bouwbreed Premium

Als columnist doe je op de raarste momenten inspiratie op. Zo ook tijdens een bezoekje aan een museum over de aanleg van de Thailand-Birmalijn. De locatie en het korte tijdsbestek maakt de aanleg tot een ‘Japanse’ prestatie van groot formaat. De andere

– pikzwarte – kant van deze geschiedenis maakt het project beter bekend als de death railway

. Nog los van het feit dat de lijn voor militaire doeleinden werd aangelegd, vertelt de verschrikkelijke geschiedenis ons dat de aanleg het leven heeft gekost van ruim 100.000 krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Van overlevenden weet men dat met name de ingenieurs het meest meedogenloos waren richting de arbeiders. Hoe briljant de technische prestatie van de Japanse ingenieurs te noemen is, zo slecht waren ze blijkbaar in de behandeling van de gevangenen. Leve de multidisciplinaire projectbenadering van vandaag de dag: een technisch manager voor de techniek, een omgevingsmanager die de belangen van de omgeving bewaakt en een contractmanager die de uitvoerder prikkelt en aanstuurt. Tot zo ver niets dan lof voor de ontwikkeling die projectmanagement heeft doorgemaakt. We kunnen zelfs spreken van een in alle opzichten bizarre vergelijking tussen hedendaagse projecten en de death railway . Wat de vergelijking me echter deed realiseren, is dat de rol van de ingenieur is gemarginaliseerd en zijn aanzien tot een dieptepunt gedaald. Steeds meer is het devies van de ingenieur (noodgedwongen) “u vraagt wij draaien”, in plaats van “geef ons uw probleem en wij komen met de beste oplossing”. Als kiezen voor een technisch onderbouwde analyse leidt tot politiek gezichtsverlies, wordt de ingenieur vaak met de staart tussen de beentjes naar huis gestuurd. Hoogst ongewenst; de gebruiker weet nu eenmaal niet altijd wat het beste voor hem is. Een patiënt slikt het ook wanneer de dokter niet meegaat in de zelfdiagnose van de patiënt. We vertrouwen er immers op dat de dokter handelt naar de eed van Hippocrates. Later we daarom beginnen met het instellen van een eed voor ingenieurs!

Reageer op dit artikel