artikel

Robots op de steiger

bouwbreed Premium

Robots op de steiger

Terwijl het Nederlands elftal faalt, lukt het het voetbalteam van de TU Eindhoven wel: wereldkampioen worden. Robotvoetbal welteverstaan. Deze robots spelen in teamverband een intelligent potje voetbal, waarbij volautomatisch wordt geanticipeerd op de acties van de tegenstander. Het doel van Robocup is het stimuleren van ontwikkelingen op gebied van robotica en kunstmatige intelligentie.

Toevalligerwijs stond deze week de Super Tuesdayop de TU Eindhoven in het teken van ‘House of robots’. Vooraanstaande sprekers lichtten hier de ontwikkelingen toe op het gebied van automatisering en robotisering in de bouw. Denk daarbij aan robots die huishoudelijke taken overnemen en voorzieningen die de bewoner van informatie voorziet. Hierdoor kunnen zorgbehoevenden bijvoorbeeld langer zelfstandig blijven wonen. Ook worden voorbeelden gegeven van woningen die zelfdenkend zijn, die door middel van sensoren en regeltechniek het binnenklimaat reguleren op basis van het gebruikspatroon van de bewoner. Dit zijn allemaal voorbeelden van het gebruik van woningen. Robotisering op de bouwplaats is echter ook in ontwikkeling. Robots worden immers niet moe, zijn sterk en kunnen heel nauwgezet werken.

Robots kunnen een deel van het werk van de bouwvakker uit handen nemen, waardoor de fysieke arbeid wordt verlicht. Voor zware, tijdrovende en repetitieve klussen draaien robots hun robothand niet om. Er zullen echter altijd bijzondere aansluitingen of speciale oplossingen in het werk moeten worden gemaakt, waarvoor vaklui benodigd zijn. Daarnaast hebben ook robots aansturing nodig, dus mensenwerk verdwijnt niet en is ook absoluut noodzakelijk.

Momenteel is er op de arbeidsmarkt geen tekort aan vaklui. Dat kan in betere tijden echter nog anders worden. Het aantal vaklui neemt drastisch af en de nieuwe aanwas op de vakscholen is beperkt. Ter illustratie: Het aantal metselaars is tussen 1990 en 2005 gedaald van 26.500 tot 17.000 en deze trend heeft zich doorgezet. Om de bouwcapaciteit op peil te houden biedt dan alleen een productiviteitsverbetering soelaas.

Waar robotisering in de industrie veel mensenwerk overbodig heeft gemaakt, is het in de toekomst in de bouw dus wellicht noodzaak om het gemis aan vaklui op te vangen. Het is dan natuurlijk erg prettig voor de overblijvers dat ze zich kunnen richten op de leuke klussen en dat ze het tillen en meters maken aan hun mechanische collega’s kunnen overlaten.

Dr.ir. Roel Gijsbers, TU Eindhoven

Reageer op dit artikel