artikel

Silo? Njet

bouwbreed

Silo? Njet

In a couple of years / Tides have turned from booze to tears / And in spite of the weather / We could learn to make it together / The youth is starting to change / Are you starting to change? / Are you? / Together

The youth, Mgmt

Op 31 mei vond het symposium ‘De bouw verbouwen’ plaats. Mogelijk gemaakt door de jongerenverenigingen van zes grote Nederlandse bouwers en De Nieuwbouw.

Hierbij gingen jonge ‘bouwers’ aan de slag met de toekomst. Ze bespraken hun blik op de toekomst (het jaar 2040) en welke stappen we nu en op langere termijn moeten nemen om tot die toekomst te komen.

Uiteraard kwamen hier veel verschillende visies uit voort. Waar een ieder het over eens was, is dat we niet tot grote en benodigde innovaties komen wanneer we in onze eigen silo’s blijven kijken. Men gaf aan dat we naar andere branches dienen te kijken voor de broodnodige vernieuwing.

Gelukkig zien de jonge bouwers in dat je voor nieuwe inzichten ook met andere meningen, ideeën en gedachten geconfronteerd dient te worden. Mijn grote hoop is dan ook dat de geplande Bouwcampus ook verder kijkt dan de bouwbranche. In deze campus dienen kennisinstellingen in de bouw en andere organisaties uit de bouw samen te komen. Waarbij ze van gezamenlijke faciliteiten gebruik kunnen maken. Maar belangrijker nog; gebruik maken van elkaar kennis.

Maar als je steeds dezelfde rondes loopt, kom je uiteindelijk nooit echt verder. Daarom hoop ik oprecht dat wanneer de Bouwcampus het licht gaat zien, dat dan ook het licht gezien wordt bij degenen die het opzetten. Zet er ook bedrijven in van andere sectoren: marketeers, verzekeraars, industrieel onderwerpers, ict-ers, etc.

En laten we, als we dan toch bezig zijn, ook een plek creëren voor de jongeren in de bouw. Op deze manier kunnen we de generaties met elkaar in verbinding brengen. Tevens kunnen zij als katalysator dienen om de verschillende branches met elkaar in verbinding te brengen. De jonge bouwers willen (ver)bouwen aan een nieuwe toekomst. Hopelijk mede dankzij een Bouwcampus vol uitwisseling van ideeën, tussen generaties en branches.

We veranderen het silhouet van de bouw, door te zeggen silo? Njet!

Sjaak Schouteren, De NieuwBouw

Reageer op dit artikel