artikel

Bouw en beheer op de vierkante millimeter

bouwbreed

In plaats van (te) veel woningen en kantoren te bouwen zou de bouwsector over moeten stappen naar bouwen en beheren op de vierkante millimeter. Roelf de Boer betwijfelt of de vraag naar nieuwe woningen wel echt zo groot is.

Het aantal vierkante meter per persoon is gestegen. Maar daarnaast is een groot grijs circuit van vierkante meters toegevoegd aan het totale woongenot. Denk bijvoorbeeld aan de tweede woningen op de Veluwe. Dat is mooi wonen, naast je flatje in Amsterdam. En denk eens aan de woningen op de volkstuincomplexen! Dat zijn fantastische plekjes om even te vluchten uit je benauwde flat in Rotterdam Zuid. Er is ook een groot aantal kamers in de woningen van de babyboomers. En niet te vergeten de vierkante meters in woningen en kantoren die anti-kraak worden bewoond. Kortom, denk eens goed na over de echte vraag. Er is veel vet op de botten.

Overcapaciteit

In een groot aantal sectoren is een overcapaciteit aan vierkante meters kantoren, stallen, opslag en loodsen. Thuiswerken wordt gestimuleerd. Er komt dus ook steeds meer vierkante meter kantoorruimte vrij. Die kantoren kunnen verbouwd worden tot luxe appartementen met een goede ontsluiting. Dit is een maatschappelijke trend, die al een aantal jaren geleden is ingezet, maar nu manifest wordt. De prijs stijgt, de vraag daalt, het aanbod stijgt en de overheid doet ons pijn. Deze situatie lijkt nog wel even voort te duren. Ik zie een aantal manieren om uit deze situatie te komen:

1. Isoleer gebouwen.

2. Switchvan woningbouw naar een civiele tak. Infra zorgt voor economische beweging.

3. Analyseer de maatschappelijke wensen op onvervulde wensen. Voorbeelden:

– Waarom bouw je niet een wegrestaurant met daaroverheen een ecoduct?

– De verglazing van woonwijken.

– Woon-/werklocaties in bestaande kantoren met een ligplaats en een parkeerplaats

– Bouw kassen in kantoren en moestuinen op het dak.

– Waarom kunnen bestaande geluidswallen niet ‘herbouwd’ worden?

– Ook menselijke mest bevat energie en water. Een forse ‘renovatie’ van woningen ligt in het verschiet.

4. In de afgelopen periode zijn veel planologische ideeën de wereld ingetrapt. Dit zijn dure feestjes.

Denk eens aan de mooie eilanden tussen Almere en Amsterdam. Waarom bouw je niet gewoon

aan de oostzijde van Almere?

5. Veel bouwplannen gaan uit van een scheiding van functies. Je mag niet ‘werken’ in een woonwijk. Tuinbouw mag ook niet in de stad. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Dat leidt tot veel verkeersbewegingen en beperkt gebruik van ruimte. De achtergrond van deze scheiding der functies lag in het milieubeleid. Veel milieuproblemen zijn zo opgelost.

6. In abstracte termen betekenen mijn voorstellen een verandering in het concept van bestemmen, bouwen en beheren. Deze drie begrippen moeten in elkaar overlopen. De architect moet weer de huismeester van Nederland worden. De planologen moeten eerst de exploitatie berekenen van een bestaande woonwijk en dan pas handelen.

Stelling

Dit alles vraagt om een switchvan bouwen in grote hoeveelheden naar bouwen én beheren op de vierkante millimeter. Een andere stap moet een vernieuwend ruimtelijk beleid zijn. De (nieuwe) minister van Infrastructuur en Milieu moet een nieuwe nota ‘Ruimte’ produceren. Zij moet durven plannen en de overheid moet ruimte scheppen.

Ik eindig daarom met de stelling dat de bouwsector een snelle afbouw van de hypotheekrenteaftrek moet aanbieden ten gunste van innovatief ruimtelijk beleid. Dan blijft er best wat over voor de ‘ombouw’ van de sector en voor een enkel kwakkelend innovatief bouwbedrijf.

Reageer op dit artikel