artikel

Wat er goed is aan Makkers in de Bouw

bouwbreed

De bouw is een fantastische sector waarin geweldige mensen prachtige projecten met elkaar maken. Helaas slaan ze elkaar daarbij nog wel eens de hersens in. Syto Goslinga sprak een criticaster van ‘De Makkers in de Bouw’ en concludeert dat ondanks de scherpe randjes de meningsverschillen kleiner zijn dan het lijkt.

Het is niet altijd even makkelijk om een makker te zijn. Vorige week stond er op deze plaats in Cobouween waardeloos opiniestuk onder de titel ‘Wat is er mis met de Makkers in de Bouw’. Het stuk raakte kant nog wal en wekte bij mij bij eerste lezing afwisselend woede, ergernis en verbazing. Hoe kon iemand zich zo slecht informeren, zo’n vluchtige analyse maken en zulke aanmatigende aanbevelingen doen? Dagenlang heb ik rancuneus rondgelopen met het plan een vernietigende reactie te schrijven. De vraag of dat verstandig was hield me tegen dat te doen. Gelukkig maar.

Sympathiek vakbroeder

Het stuk was geschreven door columnist Remco de Boer. Bezoek aan zijn website leverde een beeld van een ervaren, deskundig en sympathiek vakbroeder. Ik had hem nooit ontmoet. Dinsdagochtend heb ik hem gebeld om hem te laten weten wat ik van zijn stuk vond en te vragen wat hij er mee wilde. Ik heb hem verteld dat Makkers weldegelijk een heldere aanpak heeft om bij te dragen aan de beoogde cultuurverandering. Ik heb hem er mee geconfronteerd dat hij nog nooit een bijeenkomst van Makkers had bijgewoond en hem er op gewezen dat we geheel in lijn met zijn aanbevelingen handelen. Ik heb hem ook gezegd dat we zien dat traditioneel harde beheersaspecten zoals tijd, kosten en kwaliteit veel zachter zijn dan ze lijken en dat sturing daarop geen garantie is voor het voorkomen van vertragingen, kostenoverschrijdingen en kwaliteitsgebreken. We zien hoe belangrijk het is om zachte factoren zoals de projectcultuur te beheersen en hard te maken en dat we wantrouwen aan moeten pakken omdat het de motor is van faalkosten.

Kortom, ik heb flink mijn hart gelucht. En meneer De Boer was zo verstandig om daar voor de ruimte te bieden. Vervolgens heb ik naar hem geluisterd. Hij zit ook al twintig jaar in het vak. Kent de bouw als zijn broekzak. Helpt de wereld van techniek en wetenschap beter te communiceren en een brug te slaan naar de doelgroep. Ziet dat menigeen verschil maakt tussen woorden en daden. Ergert zich daaraan. En stelt dat aan de kaak. Als je duurzaamheid belangrijk vindt, handel dan duurzaam. Als je het niet goed vindt om onderaannemers uit te knijpen, doe het dan niet. Daar was het hem om te doen. Makkers zou overbodig moeten zijn. Je sluit je toch ook niet aan bij een club die voor toepassing van de tien geboden pleit. Dat is vanzelfsprekend.

Daarop ontspon zich langzaam maar zeker een gesprek waarin we elkaar begonnen te verstaan. De bouw is een fantastische sector waarin geweldige mensen prachtige projecten met elkaar maken. Helaas slaan ze elkaar daarbij nog wel eens de hersens in. Niet omdat ze niet willen samenwerken maar omdat het niet lukt. Het is meestal geen kwestie van onwil maar van (tijdelijk) onvermogen. Zie mijn eerste alinea. Het gros is absoluut van goede wil. Het is een klein percentage dat niet schroomt om daar misbruik van te maken.

Overlap

Na een half uur bellen waren we het over Remco’s opiniestuk nog lang niet eens maar kenden we wel elkaars gezichtspunt en overwegingen en zagen daarin overlap. We spraken af het even te laten bezinken en elkaar later in de week nog even te bellen. Tot mijn verassing belde Remco binnen het uur al terug: “Ik heb het gelijk maar laten bezinken. Scherpe randjes horen bij een column. Ik heb je initiatief eerder al geroemd. Reageer vooral op mijn stuk in Cobouw,dat brengt de discussie alleen maar verder. Om een cultuurverandering te bewerkstelligen moet je zien zoveel mogelijk mensen te bereiken en ik wil er wel eens over nadenken of ik je daar bij wil helpen.” Dat klonk mij als muziek in de oren. Binnenkort zitten we met een aantal makkers rond de tafel en ik denk dat Remco daarbij aanschuift. Dat wordt prachtig vuurwerk!

Reageer op dit artikel