artikel

Voorspelbaar

bouwbreed

In gesprekken loop ik er af en toe tegenaan. Opdrachtgevers die vinden dat je sub-gunningcriteria en wegingsfactoren niet vooraf bekend moet maken. Het deelnemen aan een emvi-aanbesteding zou daarmee namelijk gereduceerd worden tot het afvinken van onderdelen – een tick-box exercitie dus. Als iedereen weet waaraan je moet voldoen om goed te scoren, dan zullen […]

In gesprekken loop ik er af en toe tegenaan. Opdrachtgevers die vinden dat je sub-gunningcriteria en wegingsfactoren niet vooraf bekend moet maken. Het deelnemen aan een emvi-aanbesteding zou daarmee namelijk gereduceerd worden tot het afvinken van onderdelen – een tick-box exercitie dus. Als iedereen weet waaraan je moet voldoen om goed te scoren, dan zullen alle inschrijvers hun aanbieding daarop afstemmen. Gevolg: een voorspelbare uitkomst en alleen maar eenheidsworsten. Althans, dat hoor ik in zo’n gesprek dan vaak.

Daar stel ik dan tegenover dat als je niet vertelt wat je graag wilt hebben, je het voor inschrijvers onmogelijk maakt om de best mogelijke aanbieding te doen. Voor aannemers bestaat er niet één ideale oplossing waarmee ze het liefst inschrijven. Per definitie passen zij hun oplossing zo aan, dat hij het meest aan de wensen van hun klant tegemoet komt. Natuurlijk om de aanbesteding te winnen, maar meer nog om het de klant naar zijn zin te maken. Als wegingsfactoren en sub-gunningcriteria achter gehouden worden, lukt dat niet. En dat frustreert. Het tast de voorspelbaarheid van de score en de rationaliteit van de inschrijving aan. En daarmee wordt de emvi-aanbesteding een lelijk ding.

Deze week verscheen er een uitspraak van de Rotterdamse voorzieningenrechter. Inzet van het geschil was onder meer de vraag of de gemeente Schiedam een weging aan sub-gunningcriteria mocht toekennen, zonder dat deze weging vooraf bekendgemaakt was. Met een beroep op het transparantie-beginsel oordeelde de rechter dat deze gang van zaken niet toelaatbaar was. Het is niet in alle gevallen verplicht om wegingsfactoren toe te kennen aan sub-gunningcriteria. Maar als een weging wordt gebruikt, dan moet deze ook aan alle inschrijvers vooraf bekend gemaakt worden.

Leidt het bekend maken van alle wegingsfactoren en sub-gunningcriteria tot voorspelbaarheid? Dat is deels mogelijk. Maar de voorspelbaarheid van de uikomst van een aanbestedingsprocedure bij het achterwege laten van wegingsfactoren is vele malen groter! Dat leidt namelijk tot onrechtmatigheid en daarmee tot heraanbesteding. Hoeveel voorspelbaarheid wilt u hebben?

Reageer op dit artikel