artikel

Vernieuwing begint met slimme ideeën

bouwbreed Premium

Echte vernieuwing van de bouwsector begint niet met officiële beleidsnota’s en al of niet uitgelekte Bouwteamrapporten. Vernieuwing is een gevolg van slimme ideeën, stelt Piet Oskam.

Vakbeurzen blijven bestaan, maar krijgen een andere inhoud. Zoals veemarkten zijn verdwenen, zo zullen ook traditionele vakbeurzen tot het verleden gaan behoren. In de toekomst zullen nieuwe ontmoetingsplaatsen fungeren als trekpleisters voor ondernemers en commerciële creatievelingen uit de bouwsector. Beurzen zijn een spiegel van een bedrijfstak. Als de bedrijfstak verandert, veranderen beurzen mee. Zowel conjuncturele als structurele ontwikkelingen hebben invloed op het beursgewoel. In tijden van hoogconjunctuur is het een drukte van belang, bij laagconjunctuur laten de exposanten en bezoekers het gemakkelijk afweten. Een sector in transitie zoekt naar nieuwe plaatsen, waar vragers en aanbieders van integrale concepten zich aan elkaar kunnen meten.

Actueel beeld

Om een actueel beeld te krijgen van de stand van zaken in een sector, kunnen we een vakbeurs bezoeken. Vanouds geldt beursbezoek als belangrijke informatiebron voor ondernemers, naast vakbladen en branchebijeenkomsten. Vernieuwende ondernemers kijken graag verder dan ‘de eigen brancheneus lang is’. Zij gaan te rade bij andere branches, zoeken juist beurzen in andere sectoren op. Op de grote bouwbeurzen van de laatste jaren is ontluikende belangstelling voor innovatie gesignaleerd. Het gros van de standhouders zet zichzelf echter nog te kijk als leverancier van deeloplossingen, dat graag traditionele paden bewandelt. Om de koplopers in de branche te plezieren, bieden beursorganisaties graag ruimte aan een innovatieplein of innovatieroute. Ook het flankerend beursbeleid biedt af en toe ruimte aan een innovatieve lezing, een rondleiding of awarduitreiking. Het zijn de toefjes op de taart. Een beurs is ook een goede graadmeter van het innovatief gehalte van een sector. Bouwbeurzen geven momenteel nog maar sporadisch blijk van innovatieve oplossingen, hoewel dat zo nu en dan aardig gecamoufleerd wordt door frequent gebruik van slogans, leuzen en eyecatchers. Als we deze vorm van window dressingserieus nemen, dan zijn duurzame, innovatieve, vraaggestuurde en conceptuele oplossingen ruimschoots voorradig. Als we echter door deze franje heenprikken, blijkt er van echte vernieuwing nog maar weinig sprake. Alle kostenverslindende inspanningen van de Regieraden Bouw, Vernieuwing Bouw, ministers en branchebazen ten spijt. Echte vernieuwing van een sector begint ook niet met officiële beleidsnota’s en al of niet uitgelekte Bouwteam-rapporten, maar is een gevolg van slimme ideeën, die door ondernemers worden omgezet in marktrijpe toepassingen. De overheid kan daarbij best wel iets betekenen, maar vooral door ondernemers ruimte te scheppen. Ondernemers komen eerder tot innovatie als de overheid zorgt voor goede condities, waarbinnen het ondernemerschap kan opbloeien.

De bouwsector maakt momenteel een ingrijpend veranderingsproces door. De huidige crisis zet de ontwikkelingen onder druk. Die gaan van aanbodgestuurd bouwen naar vraaggerichte concepten. Van aandacht voor productspecificaties naar proceskwalificaties. Van aannemen van hetgeen door anderen is bedacht naar aanbieden van zelfbedachte slimme oplossingen .

Totaaloplossingen

Bij zo’n verandering ontstaan vanzelfsprekend nieuwe plaatsen, waar ondernemers hun beoogde afnemers ontmoeten. Wat voor traditionele bouwondernemers altijd vakbeurzen zijn geweest, zullen voor innovatieve ondernemers vooral manifestaties van totaaloplossingen worden. Daaraan ligt een nieuw verdienmodel ten grondslag, dat uitwerking krijgt in veelbelovende businesscases en handen en voeten in een nieuwe marketingaanpak. Dat vraagt denken in doelgroepen, zoeken naar segmenten en het gericht bewerken van relaties. Daarbij past geen vakbeurs met gangpaden vol geveldelen, bakstenen en steigers, maar dat vraagt om een boulevard met integrale oplossingen en bewezen concepten. Bouwconcepten zijn intelligente samenstellingen van bouwkundige, installatietechnische en woontechnische onderdelen. Vakbeurzen kunnen in de informatiebehoefte aan deze onderdelen blijven voorzien. Aanbieders van bouwconcepten spelen een heel ander marktspel. Zij richten zich op een andere bezoekersgroep dan die op de traditionele bouwbeurzen verschijnen. Zij richten woonexperiencesin, waar de eindklant in de watten wordt gelegd en waar deze de voordelen van het integrale bouwconcept volop kan verkennen en opsnuiven. Echte innovatie doet gevestigde instituties op hun grondvesten wankelen.

Reageer op dit artikel