artikel

Samenwerken next level

bouwbreed Premium

Samenwerken next level

Tijdens een grootschalige bijeenkomst in het zuiden des lands bracht recent Bouwend Nederland recent een dialoog ‘Samenwerken 2.0’ op gang.

Een groot aantal aanwezigen kwam uit de corporatiewereld en was sterk geïnteresseerd in de uitgestoken hand van de aanbieders, partners en mede-professionals. En dat geeft hoop.

Vooropgesteld, corporaties hebben het zeker niet makkelijk bij het vervullen van hun huisvestingsrol. De kaders waarbinnen gewerkt wordt (moet worden) zijn niet eenvoudig. Denk aan de algemene druk op de vastgoedmarkt, het Europadossier, de financiële markten, fiscaliteiten, huurbeleid, governance /toezicht, Herzieningswet, en de alom gevreesde parlementaire enquête. Maar dat alles neemt niet weg dat ook zij zich open moeten stellen voor samenwerking teneinde bouwkosten te reduceren en producten te realiseren die aansluiten bij de wensen van de consument.

De debatten bij ‘Samenwerken 2.0’ bevestigde mij in mijn mening dat de volkshuisvestelijke opgave die er de komende jaren ligt, nooit autonoom door welke individuele partij dan ook kan worden opgelost. Samenwerken op een eigentijdse manier, dát is het antwoord voor de toekomst. En, overigens, die toekomst is al lang begonnen.

Het – in de ogen van diverse politieke analisten – historische begrotingsakkoord van de Tweede Kamer toont aan dat onder druk alles vloeibaar wordt en dat ook zelfs op dat niveau samenwerken ons verder brengt. De volkshuisvestelijke wereld is nu aan zet. Eigentijds samenwerken, begint bij jezelf!

Dus beter naar elkaar en naar onze gezamenlijke klanten luisteren en daarop ons ge zamenlijke aanbod afstemmen. Samenwerking moet gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen en kan gebaseerd zijn op de principes van bijvoorbeeld ketenintegratie, lean bouwen, het samen ontdekken hoe BIM-systemen werken. Samenwerken is ook gepast omgaan met innovatieve technieken en kennisdelen met partners. Maar het begint allemaal bij het doen. Dus corporaties, pak de handschoen op. ‘Samenwerken next level’ vraagt om lef om te kiezen. Wie durft?

Bart Hendriks, Algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep

Reageer op dit artikel