artikel

Omgevingswet zegen voor bedrijf en burger

bouwbreed

Het is niet te hopen dat met de val van het kabinet Rutte een van de kroonjuwelen van deze regering op de lange baan wordt geschoven: de Omgevingswet. Het plan om regels voor ruimtelijke projecten te vereenvoudigen en te bundelen behoort tot de beste ideeën die deze wonderlijke gedoogcoalitie heeft voortgebracht. Ed Nijpels heeft namens NLingenieurs in diverse consultatierondes meegedacht over de contouren ervan.

Zo’n zestig bestaande wetten, veertig planvormen, honderd Algemene Maatregelen van Bestuur en nog eens driehonderd ministeriële regelingen worden samengevoegd. Als dat een feit is, wordt het gemakkelijker om de dingen te doen die in Nederland echt nodig zijn, zoals woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de aanleg van windmolenparken. De samenhang tussen verschillende projecten en activiteiten op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en natuur wordt groter. Besluitvorming over projecten en activiteiten gaat sneller, slimmer en beter. Ook sluit de wet beter aan bij Europese regels en is er meer ruimte voor particulier initiatief.

Doodzonde

Vorige week heeft de koningin Mark Rutte en zijn ministers gevraagd alles te doen wat in het belang is van het land. Welnu, weinig dingen zijn zó in het belang van het land als die nieuwe Omgevingswet. Het zou een zegen zijn voor Nederlandse bedrijven en burgers als die er kwam. En dus is het doodzonde als zo’n project voor een half jaar of driekwart jaar stil zou komen te liggen. Demissionair minister Schultz moet hier zo ver mogelijk mee zien te komen.

En dat kan! Toen ik in 1989 zelf demissionair minister was, heb ik een groot aantal wetsontwerpen naar de Tweede Kamer gestuurd. Ik wist van te voren bijna zeker dat het parlement ze niet zou behandelen. Maar zo slaagde ik er wel in om de contouren van de toekomstige milieuwetgeving te schetsen. Zo’n schets gaat linksom of rechtsom een eigen leven leiden. Een volgende minister zal zich er hoe dan ook toe moeten verhouden.

De kans dat de Tweede Kamer de schets van de minister voor de Omgevingswet controversieel zal verklaren, lijkt me groot. Wat controversieel is, bepaalt een kamermeerderheid, waarbij naar goed gebruik wordt geluisterd naar de minderheid. In dit geval wordt de Omgevingswet van links tot rechts toegejuicht. Over de details kun je van mening verschillen, maar het belang wordt breed ingezien. Het kan ook controversieel worden gevonden dat de wet eigenlijk nog moet worden gemaakt. Toch zou het mooi zijn als de Tweede Kamer hier over zijn eigen schaduw heen kon springen en de schets gewoon met de minister zou bespreken. Ambtenaren kunnen dan de komende zes maanden – tijdens de verkiezingscampagne en de kabinetsformatie – aan de wet verder werken, waarna een volgend kabinet hem aan de Kamer kan voorleggen.

Merkwaardig belang

Tot slot nog even dit. Het is geen geheim dat advies- en ingenieursbureaus een merkwaardig belang hebben bij de complexiteit van de wetgeving in Nederland. Hoe ingewikkelder het is, hoe meer advies nodig is. Wordt de wereld niet té overzichtelijk als de Omgevingswet eenmaal een feit is? Natuurlijk niet. Advies- en ingenieursbureaus zijn niet op aarde om van de complexiteit van de wetgeving te profiteren, laat staan om die te bevorderen. Niet alleen vanuit maatschappelijk oogpunt is het van het grootste belang dat de Omgevingswet er komt. Het is ook in het directe commerciële belang van de Nederlandse bouw- en ingenieurssector, die wel een oppepper kan gebruiken. Er is nog genoeg wat moet worden geregeld. Denk maar aan alle projecten die nodig zijn om Nederland te verduurzamen. Als we met de Omgevingswet bereiken dat dit soort projecten sneller uit de pijplijn komen, is dat goed voor de branche en goed voor het land.

Reageer op dit artikel