artikel

Woonoplossing dementerenden

bouwbreed

Onze samenleving vergrijst in rap tempo. Met die vergrijzing nemen ook ouderdomsziekten, zoals Alzheimer, hand over hand toe. Het aantal mensen met dementie bedraagt nu ruim 200.000, maar in 2040 is dat aantal verdubbeld tot een half miljoen. Hoewel deze mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen willen blijven wonen, is dat niet mogelijk zonder woningaanpassingen. Uneto-VNI onderzocht de mogelijkheden.

Onderzoek wijst uit dat het goed is voor dementerende ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Die kans is groter als zij zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven, maar de meeste woningen zijn daarvoor niet geschikt. Daarom hebben Uneto-VNI, Opleidingsfonds OTIB en Alzheimer Nederland onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een woning met behulp van techniek zo aan te passen, dat een Alzheimer-patiënt er zo lang mogelijk in kan blijven wonen. Langer zelfstandig wonen is niet alleen een wens van dementerenden en hun familie, maar is ook bittere noodzaak. Als we deze explosief groeiende groep niet langer zelfstandig kunnen laten wonen, nemen de zorgkosten explosief toe. Op de lange termijn is dat niet meer op te brengen. Hoewel nog lang niet alles bekend is over dementie in relatie tot wonen, is nu in het gebouw van Opleidingsfonds Otib in Woerden een modelwoning gerealiseerd. Met deze woning wil de installatiebranche discussie losmaken over de woningaanpassingen die kunnen helpen om dementerenden zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. De woning is niet voorzien van allerlei hightech snufjes, maar beschikt over technieken die vaak niet eens de aandacht trekken. Zo is de woning uitgevoerd zonder drempels en zijn er speciale afvoergoten tussen badkamer en slaapkamer. Ook is de verlichting zodanig ingesteld dat het dag- en nachtritme zo constant mogelijk blijft om de dementerende bewoner zoveel mogelijk houvast te geven. Voor Alzheimer-patiënten is overzichtelijkheid heel belangrijk. Daarom is de woning zo ingedeeld dat de bewoner vanaf elke plek in de woning alle ruimten kan zien. Dat verkleint de kans tot verdwalen in eigen huis. Bovendien is de technische ruimte buiten de woning aangebracht en zijn gastoestellen extra beveiligd om bijvoorbeeld verbranden te voorkomen. Op 26 april aanstaande wordt de modelwoning geopend door SCP-directeur Paul Schnabel. Vanaf die datum is de modelwoning ook toegankelijk voor bezoekers. Ik ben er zeker van dat dit initiatief tot veel nuttige discussies leidt en bijdraagt aan een veilige woonomgeving voor de groeiende groep Alzheimer-patiënten in ons land.

Ir. Marcel Engels, voorzitter UNETO-VNI.

Reageer op dit artikel