artikel

Ja maar….

bouwbreed Premium

In een crisis lukt het niet om oplossingen te bedenken als mensen vasthouden aan oude patronen. Deze ‘frames’ hebben ons vastigheid gegeven in de pre-crisis situatie en we zijn gewend, meestal vrijwel routineus, om volgens die patronen te denken en te handelen.

Een voorbeeld. In de vastgoedwereld heeft iedereen zich bekeerd tot ‘de klant’. De behoeften van de klant, daar gaat het om. Waarde toevoegen, dat is de nieuwe opdracht. In een gesprek over de markt van morgen zingt iedereen dit lied. Als de vraag aan de orde is, hoe we dat dan gaan doen, dan komen vrijwel direct de oude patronen. We gaan luisteren en vervolgens producten aanbieden. We regelen het voor hem. We maken de klant duidelijk wat er mogelijk is. In het begin luisteren we, maar vervolgens nemen wij (lees: de deskundigen) het zo snel mogelijk van hen (lees: de ondeskundigen) over. We zeggen ‘ja’ tegen het nieuwe denken van vraagsturing, ‘maar’ we handelen volgens aanbodbenaderingen. In het handelen zijn patronen taaier dan in het denken. Hoe komen we daar dan doorheen? Hoe doorbreken we onze eigen blokkade? Of hoe baanbrekend durven we te zijn in nieuwe, deels onbekende oplossingsrichtingen? Dat vraagt wendbare en brede professionals, die erg betrokken zijn bij het vraagstuk van die klant. De vraag is immers, wat er nodig is om de dromen van klanten te realiseren en hoe een professional daaraan kan bijdragen. De professional in het model van vraagsturing is dan ook in de eerste plaats een persoonlijke coach. In welk bouwtijdschrift zag ik die advertentie nou pas ook weer staan: persoonlijke coaches gevraagd voor onze klanten van morgen?

Lenny Vulperhorst, Andersson Elffers Felix, Utrecht

Reageer op dit artikel