artikel

De Muur

bouwbreed

Op 22 maart vertrok ik met 35 mensen naar Berlijn voor een studiereis. De groep bestond uit bestuurders, directeuren en andere betrokkenen uit de afvalwaterketen van waterschappen, gemeenten en bedrijven. Doel? Over de grens tussen overheid en bedrijfsleven kijken naar mogelijkheden om de afvalwaterketen te vernieuwen.

Toen we op zaterdagavond weer voet op Nederlandse bodem zetten was een van de conclusies: “Vandaag is er zeker nog een muur gevallen!”. Uit het Bestuursakkoord Water volgt een besparingstaakstelling voor gemeenten en waterschappen. In de regio werken deze partijen intensief samen. Maar misschien wel het grootste deel van de omzet wordt feitelijk door private partijen gerealiseerd. “Welke bijdrage kunnen private partijen leveren aan het bereiken van de doelstellingen”, was dan ook de vraag die de initiatiefnemers hadden opgeworpen. De publiek private samenwerking in de Berliner Wasserbetriebe werd als inspiratiebron gebruikt. Net ons geluk: precies op de dag dat wij kwamen kijken, werd er gestaakt. Gelukkig niet door de mensen die ons het verhaal kwamen vertellen: Jörg Simon, algemeen directeur van het Berliner Wasserbetriebe en Nathalie Leroy, financieel directeur van Veolia Wasser, de private partner. We hebben vervolgens uitgebreid met elkaar gediscussieerd welke lessen we hieruit kunnen trekken voor onze eigen situatie.

Een belangrijke conclusie: waterschappen, gemeenten en markt hebben elkaar nodig om de toenemende complexiteit in de waterketen goed aan te kunnen. De markt kan meer doen en betere aanbiedingen maken, als zij in een vroeg stadium mee mogen denken over de aanpak. De overheid, en dus de samenleving, profiteert daarvan. Natuurlijk moeten we ons daarbij aan de Europese aanbestedingsregels houden. Maar ook binnen die regels is veel meer mogelijk dan we nu doen. We hebben samen over de muur gekeken, en eigenlijk geconstateerd dat die behoorlijk in de weg staat. Voor betere resultaten is samenwerking in de waterketen nodig, met oog voor ieders rol en verantwoordelijkheden. Er staan nog vele hoge muren overal in Nederland tussen overheid en bedrijfsleven. We hoeven toch niet met z’n allen eerst naar Berlijn om die muren te laten vallen?

Reageer op dit artikel